Category: Yleinen

0

Kuinka Treduun hankittiin osaamisen dokumentoinnin järjestelmä ja kuinka se otetaan käyttöön

Ammatillinen koulutus uudistui osaamisperusteiseksi ja asiakaslähtöiseksi kokonaisuudeksi. Työpaikoilla tapahtuva oppiminen ja yksilölliset opintopolut lisääntyivät. Miten jokaisen omaa polkuaan kulkevan opiskelijan osaaminen saadaan näkyväksi, jotta häntä pystytään ohjaamaan ja tukemaan oikealla tavalla oikeaan aikaan. Opiskelija...

0

QR-koodit digiohjaajan ohjaamisen tukena

Kirsi Hellman-Suominen ja Teija Hiltunen Turun ammatti-instituutti Turun ammatti-instituutin sosiaali ja terveysalan koulutus osallistui Parasta Digiohjausta -hankkeeseen iloisella kehittämismielellä. Tavoitteenamme oli viedä digitaalista osaamista työpaikkaohjaajille ja tukea heitä heidän ohjaamistyötään opiskelijoiden kanssa. Me opettajat...

0

Hankeverkoston kokemuksia työpaikalla järjestettävän koulutuksen digitaalisista ohjausvälineistä ja näkemyksiä välineiden pilotointeihin liittyen

Heli Pesonen, OSEKK OSAOn toimesta Parasta Digiohjausta -hankkeessa toteutettiin syys-lokakuussa koko hankeverkoston kattavat haastattelut työpaikalla järjestettävän koulutuksen digitaalisiin ohjausvälineisiin liittyen. Tavoitteena oli saada koottua hankkeen päätteeksi verkoston kokemuksia testatuista digiohjausvälineistä, kerätä työkalujen hyödylliseksi koettuja...

0

Oivalluksia digitaalisesta työelämäohjauksesta

Virva Korpinen, Etelä-Savon ammattiopisto Etelä-Savon ammattiopisto Esedu on kokeillut Parasta digiohjausta -hankkeen aikana työpaikoilla osaamistaan kehittävien opiskelijoiden ohjaukseen uusia tapoja. Tavoitteena on ollut löytää käytäntöjä, jotka tukevat työpaikkaohjaajien ja opetushenkilöstön yhteistyötä opiskelijan ohjauksessa. Tavoitteeseen...

0

Työelämässä oppimisen ohjaamisen ja arvioinnin pilotit Kainuun ammattiopistossa

Parasta DigiOhjausta –hankkeen yhtenä kärkitavoitteena on ollut etsiä ja testata matalan kynnyksen ratkaisuja työpaikalla oppimisen ohjaamiseen ja arviointiin. Kainuun ammattiopistossa tutustuimme kuuteen digitaaliseen ohjaamiseen suunniteltuun järjestelmään. Pilottitestaukseen niistä päätyi kolme toiminnoiltaan erilaista alustaa. Kolmesta...

0

Itslearning ammattiopetuksessa

Kirjoittaja Pekka Korhonen, pekka.korhonen@raahenedu.fi Itslearning oppimisalusta otettiin käyttöön koulutuskeskus Brahessa tänä syksynä. Syksy on ollut kovaa tohinaa opettajien ottaessa alustaa käyttöön, luodessa ja siirtäessä materiaalia uusille ITS-verkkokursseilleen. Muutamia kursseja on jo avattu opiskelijoiden käyttöön....

0

Digitaaliset materiaalit työelämässä oppimisen tukena

Kunnan varhaiskasvatuksen yksiköt toimivat vuosittain työelämässä oppimispaikkoina sadoille Omnian opiskelijoille. Viime vuosien haasteina on ollut sosiaali- ja terveysalan suomi toisena kielenä -opiskelijoiden välillä heikko suomen taito ja toisaalta opettajien ehtiminen työpaikalle työelämäjakson alussa. Yhteisen...

0

Työpaikkaohjaajien digitaalinen osaamismerkkijärjestelmä

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä on kehittänyt Parasta Digiohjausta hankkeessa työpaikkaohjaajien digitaalisen osaamismerkkijärjestelmän. Osaamismerkkejä on mahdollisuus ansaita kolmenlaisia. Tason 1 osaamismerkki on nimeltään “Kpedu Perehdytetty työpaikkaohjaaja”, tason 2 osaamismerkki on nimeltään “Kpedu Taitava työpaikkaohjaaja” ja tason 3...

0

Digi ja some tehostavat ohjausta!

Jonna Malmivuori ja Anu Sköld-Nurmi, Winnova Parasta digiohjausta -hankkeessa kokeillaan digivälineiden käyttöä työelämässä oppimisen ohjauksessa. WinNovasta mukana on ollut 4 eri koulutusalan opettajia kokeilemassa erilaisia digivälineitä työelämässä oppimisen ohjauksessa. WinNovassa on otettu käyttöön syksyllä...