Category: Yleinen

0

Digitaaliset materiaalit työelämässä oppimisen tukena

Kunnan varhaiskasvatuksen yksiköt toimivat vuosittain työelämässä oppimispaikkoina sadoille Omnian opiskelijoille. Viime vuosien haasteina on ollut sosiaali- ja terveysalan suomi toisena kielenä -opiskelijoiden välillä heikko suomen taito ja toisaalta opettajien ehtiminen työpaikalle työelämäjakson alussa. Yhteisen...

0

Työpaikkaohjaajien digitaalinen osaamismerkkijärjestelmä

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä on kehittänyt Parasta Digiohjausta hankkeessa työpaikkaohjaajien digitaalisen osaamismerkkijärjestelmän. Osaamismerkkejä on mahdollisuus ansaita kolmenlaisia. Tason 1 osaamismerkki on nimeltään ”Kpedu Perehdytetty työpaikkaohjaaja”, tason 2 osaamismerkki on nimeltään ”Kpedu Taitava työpaikkaohjaaja” ja tason 3...

0

Digi ja some tehostavat ohjausta!

Jonna Malmivuori ja Anu Sköld-Nurmi, Winnova Parasta digiohjausta -hankkeessa kokeillaan digivälineiden käyttöä työelämässä oppimisen ohjauksessa. WinNovasta mukana on ollut 4 eri koulutusalan opettajia kokeilemassa erilaisia digivälineitä työelämässä oppimisen ohjauksessa. WinNovassa on otettu käyttöön syksyllä...

0

Älyteknologiastako apua opiskelijan osaamisen kartoittamiseen ja ohjaamiseen?

Älyteknologia on päivän sana. Tredussa (Tampereen seudun ammattiopisto) pohditaan älyteknologian tuomia mahdollisuuksia ja miten sitä voitaisiin hyödyntää. Tampereen työllisyyspalveluissa on ollut OMA-valmentajien työkaluna älyteknologiaan pohjautuva Osaamisbotti ja heiltä saatuja käyttökokemuksia pystytään hyödyntämään Tredussa tapahtuvassa...

0

DigiTutorit Omnian opiskelijoiden ja opettajien tukena

DigiTutorimme ovat Omnian opiskelijoita, jotka suorittavat työelämässä oppimisjaksoaan neuvoen omnialaisia digiasioissa. DigiTutorit oppivat jaksonsa aikana arvokkaita asiakaspalvelu- ja työelämätaitoja. Heidän pääasiallisena roolinaan on antaa digitukea eli neuvoa omnialaisia erilaisten ohjelmien ja laitteiden käytössä. Tämän...

0

Opiskelijahallintajärjestelmä opiskelijan ohjauksen apuna työpaikalla

Tammikuisena perjantaina viiden hengen ryhmä Osaolta ja Ammattiopisto Luovilta matkasi Kainuun ammattiopistolle tutustumaan, miten siellä hyödynnetään Wilma-opiskelijahallintajärjestelmää työpaikalla tapahtuvan oppimisen yhteydessä. Osao ja Luovi ovat mukana valtakunnallisessa Parasta DigiOhjausta hankkeessa, jossa tavoitteena on kehittää...

0

Adobe Spark koukuttaa!

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymässä on kuluneen talven aikana pilotoitu Adobe Spark -työkalua videotallenteiden tekemisessä. Työkalun käyttöön järjestettiin syksyllä noin tunnin mittainen webinaari, joka antoi hyvät eväät käytännön harjoituksiin. Videotallenteiden tuottaminen Sparkilla käy todella näppärästi. Videoesitykseen on...

0

Opettajien digikahvit

Kouvolan seudun ammattiopistolla järjestettiin kolme opettajien digikahvi -tilaisuutta. Näiden tilaisuuksien tarkoitus oli saada selville opetushenkilökunnan digikoulutustarve. Tilaisuuksista tuli valtavan hyviä ideoita, joita me lähdemme nyt toteuttamaan. Suosittelen muillekin.

0

Työpaikkaohjaajakoulutuksia etäyhteyksin

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymässä on kehitetty Parasta palvelua ja Parasta digiohjausta kehittämisohjelmien ansiosta työpaikkaohjaajakoulutuksia. Työpaikkaohjaajakoulutukset ovat olleet avoimia kaikkien alojen työpaikkaohjaajille ja niissä on käsitelty yleisellä tasolla ohjaukseen liittyviä keskeisimpiä aiheita: ohjaajan roolia ja tehtäviä, oppimisen...