Hankeverkoston kokemuksia työpaikalla järjestettävän koulutuksen digitaalisista ohjausvälineistä ja näkemyksiä välineiden pilotointeihin liittyen

Heli Pesonen, OSEKK

OSAOn toimesta Parasta Digiohjausta -hankkeessa toteutettiin syys-lokakuussa koko hankeverkoston kattavat haastattelut työpaikalla järjestettävän koulutuksen digitaalisiin ohjausvälineisiin liittyen. Tavoitteena oli saada koottua hankkeen päätteeksi verkoston kokemuksia testatuista digiohjausvälineistä, kerätä työkalujen hyödylliseksi koettuja ominaisuuksia sekä kartoittaa vinkkejä välineiden pilotointiin ja käyttöönottoon liittyen. Digiohjausvälinekohtaiset koonnit ovat viimeistelyn alla.

Haastatteluun osallistui aina opettaja tai muu koulutuksen järjestäjän edustaja, joka ohjasi työpaikalla järjestettävää koulutusta tai muuten tiesi oppilaitoksen toimintatavat tähän liittyen. Haastattelun aikana täytettiin yhdessä Webropoliin laadittu kyselypohja.

Haastattelujen yhteenvetoa laadittaessa hankeverkossa pilotoidut ja/tai käytössä olevat työpaikalla järjestettävän koulutuksen ohjausvälineet päädyttiin jakamaan seuraavasti:

-Työpaikalla järjestettävään koulutukseen kehitetyt erilliset mobiilisovellukset

-Oppimisympäristö, joka sisältää työpaikalla järjestettävän koulutuksen mobiilisovelluksen

-Opiskelijahallintojärjestelmä

-Muut viestintävälineet, joita käytetään työpaikalla järjestettävän koulutuksen ohjauksessa

Haastatteluissa toistui kokemus, että työpaikalla järjestettävän koulutuksen ohjaamisessa on lisääntynyt tarve monipuoliselle oppimisen dokumentoinnille (kuvat, videot, ääni- ja muut liitetiedostot) ja sujuvalle osapuolten väliselle viestimiselle. Haastatteluihin osallistuneet 15 koulutuksen järjestäjän edustajaa pitivät erittäin tärkeänä (1-10 asteikolla ka. 9,8) mahdollisuutta lisätä ohjausvälineeseen erilaisia liitetiedostoja. Lisäksi hankeverkoston näkemyksen mukaan nykyaikaisen ohjausvälineen on toimittava hyvin mobiilisti, sillä älypuhelin on se väline, millä käyttö erityisesti opiskelijoilla ja työpaikkaohjaajilla pääosin tapahtuu.

Työpaikalla järjestettävässä koulutuksessa hyödynnettävien digitaalisten ohjausvälineiden pilotointien, benchmarkkausten ja käyttöönottojen myötä verkostolla oli karttunut hyvä käsitys siitä, millaisia ominaisuuksia ohjausvälineeltä kannattaa vaatia. Kokosimme ja jaottelimme haastattelussa esille nousseet toiveet työkalulle seuraavien kategorioiden alle; tekniset-, ohjauskäytössä kaivattavat- ja ulkoasuominaisuudet.

Haastatteluissa nousi esiin tärkeitä huomioita, mitä digiohjausvälineen pilotointi ja haltuunotto vaatii:

  • Keskustelu ja benchmarkkaaminen muiden järjestelmää käyttävien koulutuksen järjestäjien kanssa on hyödyllistä. Muiden koulutuksen järjestäjien kokemuksia kannattaa peilata oman talon tarpeisiin. Tukena kannattaa hyödyntää ohjelmatoimittajan järjestelmäesittelyä ja aktiivista vuoropuhelua heidän kanssaan.
  • Ohjausvälineen pilotointi kannattaa tehdä ennen käyttöön sitoutumista, varmistaa toimiiko väline omaan käyttötarkoitukseen toivotusti.
  • Varmistaa riittävä resurssointi ohjausvälineen pilotointiin ja haltuunottoon sekä suunnitella toimintakokonaisuus huolellisesti. Kannattaa varata resursseja mahdollisten ohjeiden laadintaan, käyttömahdollisuuksien opetteluun, käytön ohjaukseen ja tukeen.
  • Uuden digivälineen haltuunotto edellyttää usein opettajien digiosaamisen arviointia, toimintamallin muutosta, yhteisten toimintatapojen määrittelyä.
  • Työelämän tarpeiden kuuleminen, työpaikkojen innostaminen ja sitouttaminen mukaan kehittämistyöhön. Työpaikkaohjaajien ohjausvälineeseen perehdyttämisessä voidaan hyödyntää esimerkiksi digitutormallia, jossa opiskelijoita koulutetaan tukemaan työpaikkoja uusien teknologioiden käytössä.

Koulutuksen järjestäjän digitaalisten välineiden hyödyntämistä tulee miettiä aina tarkoituksenmukaisuuden ja eri osapuolten työn sujuvuuden näkökulmasta. Digitaalisten ohjausvälineiden pilotoinnin tai käytön onnistumiseen vaikuttavat aina oppilaitoksen muut käytössä olevat järjestelmät, opetushenkilöstön digiosaamisen taso sekä työpaikkojen mahdollisuudet käyttää erilaisia välineitä.

You may also like...

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *