Työelämässä oppimisen ohjaamisen ja arvioinnin pilotit Kainuun ammattiopistossa

Parasta DigiOhjausta –hankkeen yhtenä kärkitavoitteena on ollut etsiä ja testata matalan kynnyksen ratkaisuja työpaikalla oppimisen ohjaamiseen ja arviointiin. Kainuun ammattiopistossa tutustuimme kuuteen digitaaliseen ohjaamiseen suunniteltuun järjestelmään. Pilottitestaukseen niistä päätyi kolme toiminnoiltaan erilaista alustaa. Kolmesta testatusta pienten pilottikokeilujen jälkeen laajempaan pilotointiin valittiin Workseed.

Workseed -pilotointiin osallistui n. 200 perus- tai ammattitutkintoa suorittavaa opiskelijaa sekä parikymmentä opettajaa kahdeksalta alalta maaliskuusta 2019 alkaen. Pilottiryhmillä pääpaino oli työpaikalla oppimisen dokumentoinnissa, ohjaamisessa ja arvioinnissa mutta sen ohella saimme myös kokemuksia Workseedin mahdollisuuksista kokonaisvaltaiseen oppimisen ja osaamisen hankinnan seurantaan.

Pilottiryhmissä testattiin yhtä tai useampaa toimintoa:

• työelämässä oppimisen ohjausta ja dokumentointia alakohtaisesti muokattujen päiväkirjojen avulla
• ohjauksen tarvetta ennen työpaikalla oppimisjaksoa ja sen aikana (opiskelijat, työpaikkaohjaajat)
• työpaikkaohjaajien aktivointia opiskelijan etenemisen seurantaan, arviointiin ja palautteen antamiseen
• media-alalla testattiin Workseedin mahdollisuuksia näyttöjen syvällisemmässä dokumentoinnissa ja arvioinnissa
• neljällä alalla testattiin osittaista integrointia Toiminta digitaalisessa ympäristössä –tutkinnon osaan, lähinnä digivälineiden hyödyntämistä työpaikalla oppimisen monipuolisen dokumentoinnin näkökulmasta
• Workseedin integrointia Primus –opiskelijahallintojärjestelmään, tutkintojen perusteisiin, Moodle –verkko-oppimisympäristöön ja Teams –tiimityöalustaan
• järjestelmän soveltuvuutta eri aloille

Pilottien sivutuotteena saimme kokemuksia Workseedin muista mahdollisuuksista

• oppimispäiväkirjan toteutuksesta; elokuusta 2019 alkaen pilotoitiin uusien opiskelijoiden kanssa puutarha- ja media-alojen perustutkinnoissa
• järjestelmän soveltuvuudesta YTO-aineiden järjestämiseen etä- ja oppisopimusopiskelijoille
• kokonaisvaltaiseen oppimisen kertymisen seurannasta tutkinnon osa-, opiskelija- ja ryh-mäkohtaisesti
• yksilöllisten oppimispolkujen toteuttamisesta

Lue koko raportti (pdf-tiedosto)

You may also like...

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *