0

Työpaikkaohjaajien digitaalinen osaamismerkkijärjestelmä

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä on kehittänyt Parasta Digiohjausta hankkeessa työpaikkaohjaajien digitaalisen osaamismerkkijärjestelmän. Osaamismerkkejä on mahdollisuus ansaita kolmenlaisia. Tason 1 osaamismerkki on nimeltään ”Kpedu Perehdytetty työpaikkaohjaaja”, tason 2 osaamismerkki on nimeltään ”Kpedu Taitava työpaikkaohjaaja” ja tason 3...

0

Digi ja some tehostavat ohjausta!

Jonna Malmivuori ja Anu Sköld-Nurmi, Winnova Parasta digiohjausta -hankkeessa kokeillaan digivälineiden käyttöä työelämässä oppimisen ohjauksessa. WinNovasta mukana on ollut 4 eri koulutusalan opettajia kokeilemassa erilaisia digivälineitä työelämässä oppimisen ohjauksessa. WinNovassa on otettu käyttöön syksyllä...

0

Älyteknologiastako apua opiskelijan osaamisen kartoittamiseen ja ohjaamiseen?

Älyteknologia on päivän sana. Tredussa (Tampereen seudun ammattiopisto) pohditaan älyteknologian tuomia mahdollisuuksia ja miten sitä voitaisiin hyödyntää. Tampereen työllisyyspalveluissa on ollut OMA-valmentajien työkaluna älyteknologiaan pohjautuva Osaamisbotti ja heiltä saatuja käyttökokemuksia pystytään hyödyntämään Tredussa tapahtuvassa...

0

DigiTutorit Omnian opiskelijoiden ja opettajien tukena

DigiTutorimme ovat Omnian opiskelijoita, jotka suorittavat työelämässä oppimisjaksoaan neuvoen omnialaisia digiasioissa. DigiTutorit oppivat jaksonsa aikana arvokkaita asiakaspalvelu- ja työelämätaitoja. Heidän pääasiallisena roolinaan on antaa digitukea eli neuvoa omnialaisia erilaisten ohjelmien ja laitteiden käytössä. Tämän...

0

Opiskelijahallintajärjestelmä opiskelijan ohjauksen apuna työpaikalla

Tammikuisena perjantaina viiden hengen ryhmä Osaolta ja Ammattiopisto Luovilta matkasi Kainuun ammattiopistolle tutustumaan, miten siellä hyödynnetään Wilma-opiskelijahallintajärjestelmää työpaikalla tapahtuvan oppimisen yhteydessä. Osao ja Luovi ovat mukana valtakunnallisessa Parasta DigiOhjausta hankkeessa, jossa tavoitteena on kehittää...

0

Adobe Spark koukuttaa!

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymässä on kuluneen talven aikana pilotoitu Adobe Spark -työkalua videotallenteiden tekemisessä. Työkalun käyttöön järjestettiin syksyllä noin tunnin mittainen webinaari, joka antoi hyvät eväät käytännön harjoituksiin. Videotallenteiden tuottaminen Sparkilla käy todella näppärästi. Videoesitykseen on...

0

Opettajien digikahvit

Kouvolan seudun ammattiopistolla järjestettiin kolme opettajien digikahvi -tilaisuutta. Näiden tilaisuuksien tarkoitus oli saada selville opetushenkilökunnan digikoulutustarve. Tilaisuuksista tuli valtavan hyviä ideoita, joita me lähdemme nyt toteuttamaan. Suosittelen muillekin.

0

Työpaikkaohjaajakoulutuksia etäyhteyksin

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymässä on kehitetty Parasta palvelua ja Parasta digiohjausta kehittämisohjelmien ansiosta työpaikkaohjaajakoulutuksia. Työpaikkaohjaajakoulutukset ovat olleet avoimia kaikkien alojen työpaikkaohjaajille ja niissä on käsitelty yleisellä tasolla ohjaukseen liittyviä keskeisimpiä aiheita: ohjaajan roolia ja tehtäviä, oppimisen...

0

SAMIedulla hyviä kokemuksia Kieku podcast-sovelluksen käytöstä

Kirjoittaja Anne-Mari Behm, SAMIedu Ammattiopisto SAMIedussa on otettu uutena digitaalisena oppimisympäristönä käyttöön Kieku podcast sovellus, joka edistää yksilöllistä ajasta ja paikasta riippumatonta oppimista sekä tukee oppimista työelämäjakson aikana.  Ammattiopisto SAMIedussa on tällä hetkellä kolme...