Tagged: työpaikkaohjaus

0

Oivalluksia digitaalisesta työelämäohjauksesta

Virva Korpinen, Etelä-Savon ammattiopisto Etelä-Savon ammattiopisto Esedu on kokeillut Parasta digiohjausta -hankkeen aikana työpaikoilla osaamistaan kehittävien opiskelijoiden ohjaukseen uusia tapoja. Tavoitteena on ollut löytää käytäntöjä, jotka tukevat työpaikkaohjaajien ja opetushenkilöstön yhteistyötä opiskelijan ohjauksessa. Tavoitteeseen...

0

Digitaaliset materiaalit työelämässä oppimisen tukena

Kunnan varhaiskasvatuksen yksiköt toimivat vuosittain työelämässä oppimispaikkoina sadoille Omnian opiskelijoille. Viime vuosien haasteina on ollut sosiaali- ja terveysalan suomi toisena kielenä -opiskelijoiden välillä heikko suomen taito ja toisaalta opettajien ehtiminen työpaikalle työelämäjakson alussa. Yhteisen...