Kaikki kirjoittajan Mika Setälä artikkelit

Vihreää virtaa- lähiympäristöpäivä

Lempäälän lukion Virta kampuksella on 14. ja 15.4. #VihreääVirtaa-lähiympäristöpäivä, johon jokainen voi ottaa osaa katsomalla tuottamiamme videoita ja tekemällä fiksumpia valintoja! Aiheina mm. liikenne, ruoka ja kotien lämmitys.

Menossa mukana suuri joukko vaikuttajia ja asiantuntijoita, kuten räppäri Paleface, meteorologi @KKotakorpi, painonnostaja @RoininenTeemu, Lempäälän kunnanjohtaja @KjRamo ja ekopsykologi Kirsi Salonen. @YleTampere@LVSanomat@WWFSuomi#HINKU#Lempäälä

Teknologiataitoja oppimassa

Teknologiataidot ovat osa työelämätaitoja. Tänä keväänä Lempäälän lukiossa panostetaan erityisesti ohjelmointiin. Viidennessä jaksossa olevalla todistamisen ja lukuteorian kurssilla perehdytään Python ohjelmointiin työkaluna lukuteoreettisten ongelmien ratkaisussa. Tätä tukemaan perustettiin myös ohjelmointityöpajat, jossa halukkaat voivat ottaa Python-ohjelmoinnin haltuun jo ennen matematiikan kurssin alkua. Pajatyöskentelyn välillä oppilaat ratkovat ongelmia https://tie.koodariksi.fi/ sivustolla. Opittuja taitoja voi hyödyntää myös kurssi- ja yo-kokeissa, sillä Python-tulkki on käytettävissä myös Abitti-ympäristössä.

Suomessa on pula 10 000 koodarista, joten toivotaan että mahdollisimman moni innostuu asiasta jo lukiossa.

Webinaari: Matematiikan oppiminen ja motivaatio

Aika: 25.11.2020 klo 14-16

Webinaarin ohjelma

Ilmoittautuminen

Sähköpostilla osoitteeseen mika.setala@lempaala.fi. Laita viestin otsikoksi Webinaari 25.11.

Kokemuksia ilmastosoturitoiminnasta- mitä työelämätaitoja on opittu?

Jarmo Lehtisen yhdessä oppilaiden kanssa laatima raportti ilmastosoturitoiminnasta Lempäälän lukiossa.

Ilmastosoturi-toiminta käynnistettiin Lempäälän lukiossa syyslukukauden alussa 2018. Perustamispäätöksen taustalla oli edellisenä lukuvuonna opiskelijaryhmän kanssa toteutettuja erittäin onnistuneeksi koettu Earth Week–ympäristötapahtuma.

Projekti päättyi Ideaparkin keskusaukiolla järjestettyyn Ekolauantai-tilaisuuteen, josta myös saatiin erinomaista palautetta niin järjestämässä olleilta nuorilta kuin myös tapahtumaan osallistuneilta ”asiakkailta”. Lue lisää raportista!

Lukiolaisen teknologiaosaamista kehittämässä-LOPS 2021

LOPS 2021 tuo tullessaan tärkeän teknologiataidon osaksi matematiikan opetussuunitelmaa. Algoritmit ja lukuteoria – kurssin keskeisiin sisältöihin kuuluu ohjelmointi. Tämä uudistus on looginen, sillä ohjelmointi on jo ollut osa perusopetuksen opetussuunnitelmaa.

Lempäälän lukiossa olemme lisäämässä matematiikan opetussuunitelmaan myös toisen ohjelmointikurssin tukemaan oppilasta ponnisteluissaan algoritmisen ajattelun parissa.

Ohjelmointi, 2 op (MAA15)

Tavoitteet

• kertaa peruskoulun matematiikan opetussuunnitelmassa olevat ohjelmointitaidot
• oppii tietotyypin luku lisäksi käyttämään myös merkkijonoja
• oppii käyttämään listoja ohjelmia laatiessaan
• oppii ratkaisemaan matematiikan ylioppilastehtäviä ohjelmointia käyttäen

Keskeiset sisällöt

• muuttujat, silmukat, ehdot ja if-rakenne
• satunnaisuus ja simulaatiot
• tekoälyn perusteet

Jo edellisessä opetussuunnitelmassa Lempäälässä oli tarjolla paikallisia tietotekniikka ja teknologia – oppiaineen kursseja.

Tässä luonnokset uuteen opetussuunnitelmaamme:

Tietotekniikan perusteet I

Opintojaksossa opitaan lukio-opinnoissa ja Abitti-koeympäristössä olevien sähköisten ohjelmistojen käyttöä. Puolet opintojaksosta käsittelee matemaattisia ohjelmistoja (GeoGebra sekä taulukkolaskenta- ja laskinohjelmistot). Toinen puoli käsittelee tekstin- ja kuvankäsittelyä, aineiston käsittelyä sekä muita opintojen kannalta hyödyllisiä ohjelmistoja. Opintojakso suositellaan käytäväksi ensimmäisenä lukiovuotena, jotta opittuja ohjelmistoja pystyy hyödyntämään mahdollisimman nopeasti heti opintojen alusta alkaen.

Tietotekniikan perusteet II

Opintojakson tavoitteena on, että opiskelija oppii perustaidot kuvankäsittelystä, esitysgrafiikasta, videoeditoinnista ja verkkojulkaisujärjestelmistä. Opintojaksossa tehdään 3D-malleja, joita tulostetaan 3D-tulostimella. Oman blogin perustamiseen ja ylläpitoon tutustutaan käyttäen julkaisualustaa. Opintojakso ei edellytä esitietoja.

Luovaa teknologiaa

Opintojaksossa tutustutaan teknologian mahdollisuuksiin yhdistämällä luovasti sähkötekniikkaa , Arduino-ohjelmointia ja 3D-tulostusta. Opintojaksossa rakennetaan ja ohjelmoidaan vimpaimia, joihin tarvittaessa yhdistetään 3D-tulostettuja osia. Opetusmenetelmänä on tekemällä oppiminen. Opintojakso ei edellytä esitietoja.

Ilmastosoturit työelämätaitoja oppimassa

Ryhmällä on neljä tavoitetta:
a. Välittää tietoa ympäristönsuojelusta.
b. Innostaa ihmisiä tekemään ympäristön, luonnon ja ilmaston kannalta fiksuja valintoja.
c. Vaikuttaa asioihin lähellä ja kauempana.
d. Tuoda esille toivon näkökulma kiinnittämällä huomiota edistysaskeleisiin. 

Soturit

a. tekevät koulu- ja yritysvierailuja ja saavat sitä kautta työelämässä tarvittavaa esiintymiskokemusta

b. tuottavat näyttävää grafiikkaa ja innostavia verkkosisältöjä

c. oppivat vaikuttamistaito ja kantavat vastuuta tulevaisuudesta, jotta meillä kaikilla olisi jatkossakin pallo jossa toteuttaa itseämme ja tehdä työtä

Lue lisää ilmastosotureiden toiminnasta tässä.