Mikkelin lukio

Mikkelin 150-vuotinen lukiokoulutuksen historia luo vahvan pohjan alueen nuorten lukio-opiskelulle ja opetuksen kehittämiselle. Mikkelin lukion toiminta perustuu Mikkelin kaupungin arvopohjaan – luottamukseen, avoimuuteen, yhdenvertaisuuteen, kestävään kehitykseen ja vaikuttavuuteen – sekä lukiossa painotettuihin arvoihin: sivistykseen ja oikeudenmukaisuuteen. 

Mikkelin lukion tavoitteena on taata jokaiselle opiskelijalle mielekäs ja hänelle itselleen sopiva jatko-opintopaikka. Lukion laaja opinto-tarjonta ja laadukas opetus tarjoavat opiskelijoille hyvät lähtökohdat onnistua ylioppilastutkinnossa. Lukiossa on noin 750 opiskelijaa ja noin 50 opettajaa.

Mikkelin lukion opiskelijan tuntomerkkejä 

Tuntomerkit kertovat lukio-opintojen tavoitteista ja määrittävät miklulaisen suhdetta oppimiseen, opiskeluun, ympäristöön ja muihin ihmisiin.

Miklulaiset 

  • ovat tietoisia omista tiedoistaan ja taidoistaan ja omaavat keinot niiden vahvistamiseen – määrittelevät itse tavoitteensa 
  • työskentelevät sinnikkäästi saavuttaakseen omat tavoitteensa 
  • huolehtivat omasta ja toisten hyvinvoinnista 
  • innostuvat toimimaan ja innostavat muita mukaan 
  • rajaavat työmääräänsä ja tarvittaessa rentoutuvat 
  • toimivat luontevasti ja toisia kunnioittaen monikulttuurisessa ympäristössä – pitävät kiinni yhdenvertaisuudesta ja toimivat sen edistämiseksi ja 
  • kunnioittavat ympäristöä.

Osatoteuttaja
Mikkelin kaupunki, Mikkelin lukio

Projektikoordinaattori Anni Pietarinen
Mikkelin lukio
Päämajankuja 4, 50100 Mikkeli
040 129 4972
anni.pietarinen@sivistys.mikkeli.fi

Päätoteuttaja
Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Gradia