Hankkeen tiedot

Ohjatusti kohti tulevaisuuden työelämää (ESR) on lukiokoulutuksen kehittämishanke.

Hankkeessa keskitytään kolmeen eri työkokonaisuuteen:

  1. Uuden lukiolain luomien mahdollisuuksien hyödyntäminen työelämäyhteistyön kehittämisessä
  2. Työelämäyhteistyötä tukevien pedagogisten mallien sekä menetelmien kehittäminen
  3. Lukiolaisen motivaatioprofiili opinto-ohjauksen ja urasuunnittelun apuna​

Tavoitteena on kehittää uudenlaisia työelämäyhteistyön malleja uuden lukiolain tavoitteiden mukaisesti ja opetussuunnitelman kehittämiseksi. Toisena tavoitteena on uudistaa lukiopedagogiikkaa tukemaan opiskelijoiden tulevaisuuden työelämätaitojen kehittymistä innovoimalla, pilotoimalla ja mallintamalla uusia integroituja oppiainerajatylittäviä pedagogisia malleja. Näiden lisäksi hankkeessa on tavoitteena luoda toimintamalleja, joiden avulla nuoret löytävät heidän luontaisen motivaatioperustansa ja tekevät sitä kautta entistä henkilökohtaisempia opinto- ja työuravalintoja suhteessa ennakoituihin työelämätarpeisiin.

Hankkeen aikana järjestetään työpajoja lukioiden henkilöstölle ja alueen työ- ja yrityselämän edustajille sekä kartoitetaan uuden lukiolain mahdollisuuksia opintojen uudenlaiselle integroinnille. Hankkeessa luodaan opiskelijoille raamit ja työkaluja oman osaamisen löytämiseen, tunnistamiseen ja kehittämiseen.

Hankkeessa kartoitetaan ja kehitetään erilaisia projektiviikon toimintamalleja yhteistyössä yritysten ja korkeakoulujen kanssa. Hankkeessa luodaan työelämälähtöisen alumnitoiminnan malli ja kartoitetaan erilaisia alustoja, joille opiskelijat voivat kirjata osaamistaan. Hankkeessa kehitetään ohjauksessa käytettäviä toimintamalleja ja niissä hyödynnettäviä työvälineitä. Ohjauksen työvälineenä ja motivaatioperusteisen pedagogiikan pohjana käytetään RSMP-motivaatioprofiilia. Hankkeessa ohjaushenkilöstöä perehdytetään motivaatioprofiilin laadinnan ohjaamiseen.

Kesto 1.8.2019-28.2.2022.

Hankkeen päätoteuttaja on Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Gradia.

Osatoteuttajina Kangasalan kaupunki / Kangasalan lukio, Kuopion kaupunki / Kuopion lukiot, Lempäälän kunta / Lempäälän lukio ja Mikkelin kaupunki / Mikkelin lukio.

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman hankkeen kuvaus