Avainsana-arkisto: työssäoppiminen

Koulutus on keksittävä uudelleen

Olin viime lukuvuoden opintovapaalla tutkien ammatillisen koulutuksen tulevaisuutta ja sain syventyä koulutuksen kehittämisen maailmaan.  2025 Suomi halutaan nähdä maana, jossa kaikki haluavat oppia uutta. Suomi on tulevaisuudessa koulutuksen, osaamisen ja modernin oppimisen kärkimaa. Nämä koulutuksen tulevaisuuden visiot haastavat yhteiskuntaamme monella tavoin. Koulutus on keksittävä uudelleen!

Hallitusohjelman ammatillisen koulutuksen reformin tavoitteena on lisätä ammatillisen koulutuksen yhteiskunnallista merkitystä, uudistaa rahoitusta ja rakenteita jatko-opintokelpoisuus säilyttäen. Tavoitteena on karsia koulutuksen päällekkäisyyksiä ja yhdistää nuorten ja aikuisten ammatillista koulutusta. Koulutuksen järjestäjiä kannustetaan tehostamaan toimintaansa samalla kuin lisätään työpaikoilla tapahtuvaa oppimista. Tavoitteena on vahvistaa toisen asteen ja korkea-asteen välistä yhteistyötä. Joustavien opintopolkujen vahvistamien ja julkisen sektorin kelpoisuusvaatimusten päivittämisen avulla on tarkoitus vahvistaa nopeampaa siirtymistä työelämään. (Valtioneuvosto 2015, 17−18.)

Reformi haastaa jokaista koulutuksen kanssa tekemisessä olevaa instituutiota ja yksilöä muutokseen. Koulutusorganisaatioiden on kyettävä vastaamaan nopeammin ja joustavammin työ- ja elinkeinoelämän osaamistarpeisiin kilpailukyvyn tehostamiseksi. Koulutuksen on mahdollistettava joustavia opintopolkuja yksilön tarpeista lähtien rohkeilla ja innovatiivisilla tavoilla, jotta saamme osaavia ammattilaisia siirtymään nopeammin työelämään.

Me olemme se porukka, joka vie tavoitteet käytäntöön. Meidän on purettava turhia raja-aitoja sekä koulutuksesta, että työelämästä. Meidän on laajennettava omaa ajatteluamme ja keksittävä koulutus ikään kuin uudelleen. Osaamisen on noustava keskiöön, ei suoritetun tutkinnon!

 

Myötätuulta yrittäjyyteen

Uusien tutkinnon perusteiden myötätuulessa yrittäjyys on puhaltanut vauhtia ammattiopiston arkeen. Opiskelijat ja opetushenkilöstö ovat tutustuneet yritystoiminnan oppimisympäristöihin, perehtyneet aiheen opintoihin ja innostuneet uusien toimintatapojen ohjaamiseen. Kevään aikana onkin syntynyt kolme uutta NY-yritystä ja Pedagoginen osuuskunta Pegosus on vahvistunut uusilla jäsenillä. Yrittäjyyden ulottuvuudet ovat saavuttaneet ammattiopiston väkeä infotilaisuuksissa ja yrittäjävierailijoiden rohkaisuilla kokeilemaan oman näköistä yrittäjyyttä.

Yrittäjyystaitoja on mahdollista opiskella koulutusaloilla monella eri tavalla. Osuuskunta Pegosuksen treenit lukuvuoden aikana ja NY-yrittäjien opinto-ohjelman stepit ohjaavat eteenpäin yritystoiminnan aiheittain. Työssäoppiminen voidaan suorittaa TOY-mallilla eli työssä oppimalla omassa yrittäjätoiminnassa.Kuva1 Minna T

Yrittäjähenkisyys kasvattaa opiskelijoiden työelämävalmiuksia ja antaa eväitä myös oikeana yrittäjänä toimimiseen. Työuria opiskelijoilla tulee olemaan todennäköisesti monia ja yrittäjyys voi pulpahdella pinnalle hyvin erilaisissa muodoissaan. Kevytyrittäjyys, sivutoiminen yrittäjyys ja vuorottelu palkkatyön ja yrittäjyyden maastoissa on tulevaisuuden näkymä työelämässä. Nykyelämässä ei tarvitse enää pysytellä vuosikymmeniä samassa työpaikassa vaan omaan urasta on lupa suunnitella vaihteleva ja itsensä näköinen.

Tulevan lukuvuoden aikana uutta tuulta haetaan tiimien monialaisesta osaamisesta, yritystoiminnan opintojen yhteisestä toteutuksesta sekä uusien opiskelijayritystiimien perustamisesta. Opettajia kannustetaan antamaan entistä enemmän vastuuta opiskelijoille toteuttamaan omia unelmiaan ja rohkeasti kokeilemaan yrittäjänä toimimista liikeideoilla. Näitä voivat olla vaikka ohjelmapalvelut, karkkien ja leivonnaisten valmistus, muuttoapu, renkaiden ja öljyn vaihto, tietokoneen korjaus ja käytön ohjaus. Tienatuilla rahoilla voi toteuttaa vaikka yhteisen matkan. Oppilaitos tarjoaa erinomaiset tilat ja laitteet opiskelijayritysten käyttöön eri aloilla. Yrittämistä on siis mahdollista kokeilla hyvin matalalla kynnyksellä.

Kuva2 MinnaTAlueen yrittäjien kanssa tiivistetään yhteistyötä toteuttamalla yhteisiä projekteja vierailujen ja työprojektien merkeissä.

Ota rohkeasti yhteyttä, yrittäjyyskoordinaattori ja NY-valmentajat tulevat myös mielellään kertomaan opiskelijayritystoiminnasta.