Aihearkisto: Oppimisympäristöt

Hoksaamisen mentorointipäivä Savonlinnassa 31.8.2017

Joustava henkilökohtaistaminen hankeverkosto järjesti opettajille mentorointipäivän Savonlinnassa. Opettajia oli paikalla seuraavista oppilaitoksista PKKY, ESEDU, EKAMI, YSAO, SAMIEDU ja JAO. Päivän teemana oli henkilökohtaistaminen ja erilaiset mahdollisuudet joustavien opintopolkujen toteuttamisessa. Aiheita lähestyttiin lyhyiden tietoiskujen ja yhteisen keskustelun kautta. Tästä päivän järjestäjät saivat hyvää palautetta: ”ajattelun ja toiminnan muutos ei tapahdu luennolla istumalla vaan vertaisoppimalla.”

Samiedu on kehittänyt reippaasti toimintaansa oppimisympäristöjen, opettajien valmennuksen, osaamistarjottimen ja laadunvarmistuksen saralla. Totesimmekin että olisi ollut monta asiaa johon olisi voinut tutustua paremmin.

Päivän oppeja henkilökohtaistamisen oli ehdottomasti asiakaslähtöisyys. Opiskelijan tulee olla kaiken keskiössä eli hänelle tarjotaan aidosti erilaisia mahdollisuuksia. Tämä vaatii opettajilta todellakin paljon tietoa ja meiltä kaikilta ajattelutavan muutosta. Paljon keskustelimme myös siitä, kuinka kasvatamme omassa työyhteisössä kollegiaalisesti tietoa, ymmärrystä ja kokemusta henkilökohtaistamisesta.

Paluumatkalla keskustelimme siitä, kuinka tärkeää olisi saada opintotarjotin tukemaan henkilökohtaistamista. Halusimme puhua opintotarjottimesta ennemminkin osaamistarjottimena. Tutkinnonosista tehdään osaamiskokonaisuuksia, joille määritellään tarjottimelle kesto, ajankohta ja kuvaus. Näin opiskelija voisi käydä aidosti täydentämässä tutkinnon osasta puuttuvaa osaamistaan. Tätä täytyisi ehdottomasti rakentaa yhdessä lähialojen kanssa. Näin löydettäisiin synergiaetuja ja verkostoituminen ja mahdollisuudet opiskelijalle lisääntyisivät.

Mukana matkalla olivat: Päivi Peltonen, Teppo Nieminen, Anu Järvinen, Sami Aaltonen, Sirpa Laakso, Kirsi Salonen, Minna Kaukonen ja Sanna Anttila

Opettajien valmennusta henkilökohtaistamiseen jatketaan Leppävirralla 1.-2.11. Katsotaan minkälaisella porukalla pääsemme sinne uutta oppimaan.

 

 

Koulutus on keksittävä uudelleen

Olin viime lukuvuoden opintovapaalla tutkien ammatillisen koulutuksen tulevaisuutta ja sain syventyä koulutuksen kehittämisen maailmaan.  2025 Suomi halutaan nähdä maana, jossa kaikki haluavat oppia uutta. Suomi on tulevaisuudessa koulutuksen, osaamisen ja modernin oppimisen kärkimaa. Nämä koulutuksen tulevaisuuden visiot haastavat yhteiskuntaamme monella tavoin. Koulutus on keksittävä uudelleen!

Hallitusohjelman ammatillisen koulutuksen reformin tavoitteena on lisätä ammatillisen koulutuksen yhteiskunnallista merkitystä, uudistaa rahoitusta ja rakenteita jatko-opintokelpoisuus säilyttäen. Tavoitteena on karsia koulutuksen päällekkäisyyksiä ja yhdistää nuorten ja aikuisten ammatillista koulutusta. Koulutuksen järjestäjiä kannustetaan tehostamaan toimintaansa samalla kuin lisätään työpaikoilla tapahtuvaa oppimista. Tavoitteena on vahvistaa toisen asteen ja korkea-asteen välistä yhteistyötä. Joustavien opintopolkujen vahvistamien ja julkisen sektorin kelpoisuusvaatimusten päivittämisen avulla on tarkoitus vahvistaa nopeampaa siirtymistä työelämään. (Valtioneuvosto 2015, 17−18.)

Reformi haastaa jokaista koulutuksen kanssa tekemisessä olevaa instituutiota ja yksilöä muutokseen. Koulutusorganisaatioiden on kyettävä vastaamaan nopeammin ja joustavammin työ- ja elinkeinoelämän osaamistarpeisiin kilpailukyvyn tehostamiseksi. Koulutuksen on mahdollistettava joustavia opintopolkuja yksilön tarpeista lähtien rohkeilla ja innovatiivisilla tavoilla, jotta saamme osaavia ammattilaisia siirtymään nopeammin työelämään.

Me olemme se porukka, joka vie tavoitteet käytäntöön. Meidän on purettava turhia raja-aitoja sekä koulutuksesta, että työelämästä. Meidän on laajennettava omaa ajatteluamme ja keksittävä koulutus ikään kuin uudelleen. Osaamisen on noustava keskiöön, ei suoritetun tutkinnon!

 

Tiimioppiminen

Kehittämisiltapäivässä oli yhtenä pajana tiimioppiminen, jota sähköosastolla olemme käyttäneet. Tästä lähtökohdasta oli pajaan koottu tiimimäisen työskentelyn tuntomerkkejä,vaikuttavuuksia ja hyötyjä sekä työkaluja. Näitä oli mietitty keväällä tiimivalmentajien tapaamisissa.

Esityksessä kerrottiin miten tiimioppimista on sähköosastolla tiimeissä tehty ja millaisia työkaluja on käytetty. 

Tiimimäisen työskentelyyn kiinnostuneiden kannattaa käydä katsomassa asiasta lisää osoitteesta:

https://spark.adobe.com/page/8dm8HSsGyB2oF/

tiimirinki

Myötätuulta yrittäjyyteen

Uusien tutkinnon perusteiden myötätuulessa yrittäjyys on puhaltanut vauhtia ammattiopiston arkeen. Opiskelijat ja opetushenkilöstö ovat tutustuneet yritystoiminnan oppimisympäristöihin, perehtyneet aiheen opintoihin ja innostuneet uusien toimintatapojen ohjaamiseen. Kevään aikana onkin syntynyt kolme uutta NY-yritystä ja Pedagoginen osuuskunta Pegosus on vahvistunut uusilla jäsenillä. Yrittäjyyden ulottuvuudet ovat saavuttaneet ammattiopiston väkeä infotilaisuuksissa ja yrittäjävierailijoiden rohkaisuilla kokeilemaan oman näköistä yrittäjyyttä.

Yrittäjyystaitoja on mahdollista opiskella koulutusaloilla monella eri tavalla. Osuuskunta Pegosuksen treenit lukuvuoden aikana ja NY-yrittäjien opinto-ohjelman stepit ohjaavat eteenpäin yritystoiminnan aiheittain. Työssäoppiminen voidaan suorittaa TOY-mallilla eli työssä oppimalla omassa yrittäjätoiminnassa.Kuva1 Minna T

Yrittäjähenkisyys kasvattaa opiskelijoiden työelämävalmiuksia ja antaa eväitä myös oikeana yrittäjänä toimimiseen. Työuria opiskelijoilla tulee olemaan todennäköisesti monia ja yrittäjyys voi pulpahdella pinnalle hyvin erilaisissa muodoissaan. Kevytyrittäjyys, sivutoiminen yrittäjyys ja vuorottelu palkkatyön ja yrittäjyyden maastoissa on tulevaisuuden näkymä työelämässä. Nykyelämässä ei tarvitse enää pysytellä vuosikymmeniä samassa työpaikassa vaan omaan urasta on lupa suunnitella vaihteleva ja itsensä näköinen.

Tulevan lukuvuoden aikana uutta tuulta haetaan tiimien monialaisesta osaamisesta, yritystoiminnan opintojen yhteisestä toteutuksesta sekä uusien opiskelijayritystiimien perustamisesta. Opettajia kannustetaan antamaan entistä enemmän vastuuta opiskelijoille toteuttamaan omia unelmiaan ja rohkeasti kokeilemaan yrittäjänä toimimista liikeideoilla. Näitä voivat olla vaikka ohjelmapalvelut, karkkien ja leivonnaisten valmistus, muuttoapu, renkaiden ja öljyn vaihto, tietokoneen korjaus ja käytön ohjaus. Tienatuilla rahoilla voi toteuttaa vaikka yhteisen matkan. Oppilaitos tarjoaa erinomaiset tilat ja laitteet opiskelijayritysten käyttöön eri aloilla. Yrittämistä on siis mahdollista kokeilla hyvin matalalla kynnyksellä.

Kuva2 MinnaTAlueen yrittäjien kanssa tiivistetään yhteistyötä toteuttamalla yhteisiä projekteja vierailujen ja työprojektien merkeissä.

Ota rohkeasti yhteyttä, yrittäjyyskoordinaattori ja NY-valmentajat tulevat myös mielellään kertomaan opiskelijayritystoiminnasta.

Jämsän ammattiopistosta valmistuvat Suomen ensimmäiset perustason ensihoitajat kesällä 2016

Taustaa

Okm ja Oph käynnisti 2014 perustason ensihoidon kokeilututkinnon, jonka tavoitteena on vastata sosiaali- ja terveydenhuollon toimintaympäristön ja palvelurakenteen muutoksiin ja muutosten edellyttämiin uusiin osaamistarpeisiin. Järjestämisluvan saivat Oulun seudun koulutuskuntayhtymä, Savon koulutuskuntayhtymä, Helsingin kaupunki/Stadin ammattiopisto ja Stadin aikuisopisto, sekä Seinäjoen koulutuskuntayhtymä Sedu. Perustason ensihoidon kokeilututkinto käynnistyi tammikuussa 2015 aikuiskoulutuksena Jämsän ammattiopistossa.

Opiskelu- ja opetusmenetelmät sekä oppimisympäristöt:

Opiskeluaikana vahvistettiin tutkinnon suorittajien opiskeluun liittyviä valmiuksia sekä elinikäisen oppimisen avaintaitoja. Tiimi- ja yhteistoiminnallinen sekä ongelmaperustainen oppiminen on ollut keskiössä. Tiimi- ja pienryhmätyöskentelyä, verkko-opiskelua sekä simulaatio-oppimista on ollut paljon. Myös mobiililaitteita on hyödynnetty oppijalähtöisesti. Oppimisympäristöt ja yhteistyökumppanit ovat laajentuneet kokeilututkinnon aikana. Yhteistyötä tehdään myös Tampereen ammattikorkeakoulun ensihoidon koulutusohjelman kanssa.

Työelämälähtöisyyden vahvistamista

Kokeilututkintoon koottiin moniammatillinen työelämän kehittäjätiimi, joka on ollut mukana valmistavan koulutuksen, työssä oppimisen ja tutkintotilaisuuksien suunnittelutyössä ja toteutuksessa sekä eri tutkinnon osien oppimisen arviointitilanteissa.

Oppilaitoksella on monipuolinen ja nykyaikainen simulaatiovälineistö. Oppilaitokseen hankittiin SIM Man 3 G potilassimulaattori, jolla opiskelijat opettelevat turvallisesti mm. kliinisiä taitoja. Potilassimulaattorin avulla opiskelija saa kokemuksellista oppimista esimerkiksi erilaisista hengitysominaisuuksista, sydäntoiminnoista, verenkierrosta sekä automaattisesta lääkkeen tunnistusjärjestelmästä.Anun jutun kuva

Oppilaitokseen valmistui myös virtuaalinen simulaatio-oppimisympäristö, joka on rakentunut ohjaamo ja itse simulaatiotilasta sekä defbriefing eli jälkipuinti tilasta. Uudella teknologilla varustetussa oppimisympäristössä potilastilanteet voidaan tallentaa kameralle, nähdä potilaan elintoimintojen muutokset sekä raportoida havainnot.

Pedagoginen osuuskunta Pegosus

Kevään treenit ovat sujuneet hienosti valmennussuunnitelman mukaisesti ja uusia jäseniä on hyväksytty mukaan toimintaan. Itse vastaan erä-ja matkailutiimin toiminnasta ja siellä on hyvä ”pöhinä”. Suunnitteilla on kevääksi ja syksyksi erilaisia luontoleiritoimintoja alakouluikäisille sekä tilaustöitä mm. maastoruokailutilaisuuksien järjestämiseksi.

Olimme 20.4. palveluautolla Jyväskylän keskustassa Jyväskylän koulutuskuntayhtymän, Jyväskylän yliopiston ja ammattikorkeakoulun järjestämässä DreamUp-yrittäjyystapahtumassa. Markkinapäivänä 6.5 olemme markkinoimassa toimintaamme museokämpällä.

Valmentajina toimivat minun lisäkseni Marko Kulppi, Riikka Hautaniemi, Sanna Anttila ja Outi Hyytinen. Kehittäjätiimissä mukana ovat Keijo Vehkakoski, Sanna Anttila, Teppo Nieminen, Marko Kinnunen, Jani Hautaniemi, Riikka Hautaniemi, Ulla-Maija Pajuaho, Seija Kivelä ja Outi Hyytinen. Hallituksessa ovat Jaana Virtanen, Sanna Anttila, Keijo Vehkakoski, Outi Hyytinen ja Minna Taipale sekä varajäseninä Anu Järvinen, Seija Kivelä ja Ulla-Maija Pajuaho.

Aktiivisimpia aloja tänä vuonna ovat olleet: erä- ja luonto-oppaat, matkailuala, jalkojenhoitajat sekä rakennusala.

Muuta toimintaa keväällä: Jalkojenhoitoa, frisbeegolf rakentuu yläkampukselle, lasten luontotapahtumia, hierontaa…

Kevään kovin uutinen on kuitenkin se, että Tiia Niemelä ja Otto Wulff olivat kasvuopen finaalissa, jossa valittiin 20.4. voittaja.

 

 

Simulaation avulla vahvistetaan lähihoitajaopiskelijoiden osaamista

Lähihoitajakoulutuksen simulaatio-oppimisessa opiskelijat pääsevät harjoittelemaan hoitotyön käytännön taitoja todentuntuisissa työtilanteissa, esimerkiksi injektion annossa, peruselvytyksessä, potilaan haastattelussa tai lääkehoidossa.

Ensihoitoa vaativissa simulaatiotilanteissa opiskelija oppii johtamista, johdettavana olemista, kommunikointia, tilannearviointia, päätöksentekoa sekä jatkuvaa tilanteen uudelleenarviointia.

”Opiskelijalla on mahdollisuus oppia entistä paremmin turvallisessa, ohjatussa ja lähes aidossa potilastilanteessa. Opiskelija voi myös oppia virheistä potilasta vahingoittamatta”, sosiaali- ja terveysalan koulutuspäällikkö Pirjo Hannula kertoo simulaatio-oppimisen eduista.

Uudella teknologilla varustetussa oppimisympäristössä potilastilanteet voidaan tallentaa kameralle, nähdä potilaan elintoimintojen muutokset sekä raportoida havainnot. Potilassimulaattorin avulla opiskelija saa kokemusta esimerkiksi erilaisista hengitysominaisuuksista, sydäntoiminnoista, verenkierrosta sekä automaattisesta lääkkeentunnistusjärjestelmästä.

Tulevaisuudessa simulaatio-oppimista on tarkoitus hyödyntää myös jo työelämässä toimivien hoitajien tietojen ja taitojen päivittämiseen.

Lisätietoja: Koulutuspäällikkö Pirjo Hannula, puh. 040 341 4504

 

Simulaatio-oppimista Jämsän ammattiopistolla
Simulaatio-oppimista Jämsän ammattiopistolla

 

Laerdal SimMag 3G -potilassimulaattori
Laerdal SimMag 3G -potilassimulaattori