Vaikuttaminen

Kielellinen vaikuttaminen on yleistä esim. politiikassa, aatteissa ja mainonnassa. Lukijaan tai kuulijaan pyritään vaikuttamaan monin eri tavoin.

Vaikuttamisen keinoja ovat esimerkiksi:

 • aitous ja itsevarmuus
 • tunteisiin vetoaminen
 • toisiin ihmisiin, julkkiksiin tai asiantuntijoihin vetoaminen
 • tarpeisiin tai hyötyyn vetoaminen
 • myönteinen näkökulma
 • kuulijoihin samastuminen (me-yhdessä, sinä-muoto)
 • puolitotuudet
 • imartelu, kehuminen
 • painostus
 • vastapalvelun lupaaminen
 • perustelut

 

TEHTÄVÄ

Kirjoita mainosanalyysi omavalintaisesta mainosvideosta tai lehtimainoksesta. Voit käyttää ideoinnin apuna seuraavia kysymyksiä:

Mitä tuotetta mainostetaan? Mitä mainoksessa tehdään tai tapahtuu? Mitä tulee mieleen, kun katsot mainosta? Onko mainos pitkä (liian pitkä?) vai lyhyt?

Millainen tunnelma mainoksessa on? Kumpaan mainos vetoaa – tunteeseen vai järkeen? Miten sen voi päätellä? Liittyykö mainoksen tarina aidosti tuotteeseen vai onko yhteys keinotekoinen. 

Millaisia henkilöitä, hahmoja tai asioita mainoksessa on kuvattu? Mitä he viestivät?

Mitä mainos lupaa kuluttajalle? Eli mitä positiivista luvataan tapahtuvaksi, jos ostat tuotteen? Mitä tapahtuu, jos et hanki tuotetta?

Kenelle mainos on suunnattu – ketkä ovat mainoksen kohderyhmä? Mistä sen voi päätellä?

Liitä tehtävääsi mainoksen kuva tai linkki siihen, mikäli se on mahdollista.

Esimerkkimainos analysoitavaksi: Oikotie – Kun aika on: Veljekset