Raportti

TEHTÄVÄ:

Kirjoita raportti jostakin opintoihisi liittyvästä työtehtävästä tai vierailukäynnistä. Raportti kirjoitetaan käyttäen asiakirjamallia.

Lue alla oleva ohjeet ennen tehtävän aloittamista.

RAPORTTI

Raportti on selonteko siitä, miten jokin tehtävä on suoritettu.  Raportin muoto ja laajuus vaihtelevat käyttötarkoituksen mukaan. Yhteistä kaikille raporteille om tapahtumien havainnointi, kuvailu ja arviointi.

Erilaisia raportteja ovat mm. työssäoppimisraportti, kurssiraportti, matkaraportti, vierailuraportti, koulutusraportti, seurantaraportti ja tutkimusraportti.

Raportti on tiivis selvitys, joka keskittyy olennaisten tietojen välittämiseen. Se antaa myös hyvin tietoa tekijän kyvyistä kirjoittajana.

Raportin kieli on selostavaa asiatyyliä, ja se kirjoitetaan täydellisin virkkein (ei esim. ranskalaisia viivoja), mutta kuitenkin lyhyesti ja ytimekkäästi. Tekstin on oltava ymmärrettävää ja helppolukuista.

Raportin kirjoittajan on muistettava aina kenelle ja mihin tarkoitukseen kirjoittaa. Vieraita termejä ja koukeroista kieltä on vältettävä, on pyrittävä täsmällisyyteen ja käytettävä tarkkoja lukuja, titteleitä ja kerrottava viralliset tehtävät.

Esim. Yritys XX on toiminut nykyisellä paikallaan vuodesta 1986, firman toimitiloja meille esitteli toimitusjohtaja Rehti Repo.

Raporttiin tulee kirjoittaa vain olennaiset asiat, ei pidä laverella turhia, raportti ei ole päiväkirja. Myös työn ulkoasun on oltava asiallinen ja helposti hahmottuva, olennaisia asioita voi korostaa hyvällä kappalejaolla, lihavoinneilla ja kuvaavilla väliotsikoilla.

Huom! Avaa malli aina työpöytäsovelluksessa (siis oikealla Wordilla, ei netissä), jotta se näyttää oikealta.

Raportin malli