Ammattiin liittyvien teosten vertailu

Valitse kaksi omaan alaasi liittyvää kirjaa (kaunokirjallisuutta tai tietoteos), lehteä (myös nettilehdet), blogia tai TV-ohjelmaa. Voi valita vaikkapa kaksi kirjaa tai esim. kirjan ja blogin vertailtavaksi.

Kirjoita  Wordilla 1-2 sivun pituinen esittely ja vertailu.  Esittele ensin kummatkin teokset. Voit käyttää apunasi seuraavia kysymyksiä.

Kirjasta:

1. Kirjan nimi, ilmestymisvuosi ja julkaisija.
2. Kerro kirjoittajasta/kirjoittajista.
3. Mitä aiheita kirjassa käsitellään. HUOM! Älä kopioi sisällysluetteloa
4. Kenelle kirja on mielestäsi tarkoitettu? Ammattilaiselle vai kaikille alasta kiinnostuneille? Perustele.
5. Mitkä aiheista voisivat liittyä tulevaan työhösi? Voisiko alasi ammattilainen saada esim. vinkkejä työhönsä lukemalla tätä kirjaa? Saako kirjasta tietoa alan uusimmista työvälineistä, materiaaleista tai työtavoista?

Lehdestä tai blogista:

1. Lehden nimi, numero ja ilmestymisvuosi, julkaisija (jos löytyy)?
2. Millaisista aiheista lehti kirjoittaa? Millaisia vakiopalstoja lehdessä on?
3. Kenelle lehti on mielestäsi tarkoitettu?
4. Millaisia tuotteita tai palveluja lehdessä mainostetaan, onko kohderyhmä oikea?
5. Mitkä aiheista voisivat liittyä tulevaan työhösi? Olisiko siitä hyötyä jo opiskeluaikana?
6. Oliko lehti mielestäsi kiinnostava, tilaisitko sen itse?
7. Millainen lehti oli ulkonäöltään? Houkutteleva, tylsä, helppolukuinen, sekava?

Ohjelmasta

1.Miltä kanavalta se tulee, mikä on ohjelman idea?
2.Kuka tai ketkä siinä esiintyvät?
3. Mihin tapahtumat sijoittuvat, onko paikalla väliä? Mihin aikaan ohjelma sijoittuu?
4. Onko jaksolla tai ohjelmalla jotakin teemaa? Millainen on ohjelmaformaatti?
5. Kenelle ohjelma on tarkoitettu?
6. Arvioi ohjelman sisältöä: Miltä jaksossa tapahtui? Onko ohjelma opettavainen vai onko se vain viihdettä? Opitko uutta, kiinnostuitko? Saiko asiasta kattavan kuvan ja todentuntuisen kuvan?

Vertaile teoksia. Arvioi niiden ulkonäköä ja kiinnostavuutta. Luettavuutta, ymmärrettävyyttä ja ajantasaisuutta. Kummasta saat enemmän tietoa omaa alaasi ajatellen? Kumman valitsisit mieluummin tietolähteeksi? Mikä on helpoiten saatavilla?

Viittaa tekstissä selkeästi käsittelemääsi teokseen, jotta lukija ymmärtää, mistä puhut. Merkitse valitsemasi teokset lähdeluetteloon tehtäväsi loppuun. Lue ohjeet lähdeluettelon kirjoittamisesta ja lähdeviittaamisesta alasivulta.