Muistio

Neuvotteluista ja palavereista kirjoitetaan yleensä jonkinlaiset muistiinpanot, virallisimmillaan muistio.

Muistio voi toimia samalla tiedotteena, jota jaetaan intrassa, sähköpostilla tai ilmoitustaululla.

Muistio muistuttaa pöytäkirjaa ja kirjoitetaan asiakirjan vakioasettelulla. Katso malli tästä. Huom! Avaa mallit aina työpöytäsovelluksessa (eli oikeassa Wordissa, ei nettiversiossa), jotta ne näkyvät oikein.

Muistion tulee sisältää aina seuraavat tiedot:

  • päiväys (kirjoittamispäivämäärä)
  • aika ja paikka (misssä ja milloin palaveri tapahtui)
  • osallistujat
  • aihe (eli kokoontumisen tarkoitus, esim. luokkaretken suunnittelupalaveri)
  • käsitellyt asiat, tehdyt päätökset
  • allekirjoitus

 

TEHTÄVÄ

Kirjoita muistio mistä tahansa oppitunnista, palaverista tai neuvottelusta, johon osallistut lähipäivien aikana. Voit toimia tilanteessa vapaaehtoisena sihteerinä tai tehdä muuten vain hyvät muistiinpanot tilanteen kulusta.

Kirjoita muistiosi mahdollisimman pian tilaisuuden jälkeen puhtaaksi koneella mallin mukaan, näin muistat vielä tapahtumat.