Kirjallinen viestintä ja tiedonhaku, AIP1

Kurssin sisällöt:

  • Kielenhuolto ja asiatyyli
  • Referointi ja raportointi
  • Tiedonhankinta
  • Ammattikieli