Lähdeluettelo

Ohjeet lähdeluettelon kirjoittamiseen

Työn loppuun liitetään aina lähdeluettelo, otsikoksi LÄHTEET, johon kootaan kaikki se lähdemateriaali, jota on käytetty

Pääsääntö on, että aineisto kirjataan tekijän sukunimen mukaan aakkosjärjestykseen. Aina ei ole henkilötekijää, joten joskus laitetaan ensimmäiseksi internetsivuston ylläpitäjä tai vaikka ohjelehtisen nimi.

Tavallinen kirja merkitään seuraavaan tapaan: Tekijän sukunimi, etunimen ensimmäinen kirjain, kirjan ilmestymisvuosi (löytyy etusivuilta), kirjan nimi, julkaisupaikka (ilmestymisvuoden kanssa oleva paikannimi) ja viimeiseksi kustantaja. Jos tekijöitä on useampi, ne erotetaan pilkulla toisistaan ja viimeiseen väliin laitetaan &-merkki.  Joskus kirjan nimessä on useampi osa (pääotsikko ja alaotsikko), ne voidaan molemmat kirjoittaa näkyviin.

Kirjalähteitä:

Keltinkangas-Järvinen, L. 1998. Hyvä itsetunto. Juva. WSOY.

Milonoff, T. & Rantala, R. 2014. Madventures. Maailmanselitys. Seikkailijan käsikirja kaikkeen. Johnny Kniga Publishing.

Strömsholm, S., Lahti, E., Järvilehto, L. & Koutaniemi, M. 2015. Sisu. Tarinoita itsensä ylittämisestä ja hyvän tekemisestä. Porvoo. PS-kustannus.

Lähteenä lehtiartikkeli:

Nykänen, M. 2016. Halvat huvit kaupungissa. Kuluttaja 3/2016. s. 42 – 45.

Huom! Lehtiartikkelin sivunumerot merkitään myös näkyviin.

Lähteenä haastattelu:

Rasinaho, T. 2016. Keittiömestari. Jyväskylän ammattiopisto. Haastattelu 16.5.2016.

Internetlähde:

Kasvikset.fi. Suurkeittiöreseptit. Edustustarjoilua. Kevennä kokousta. Muistilista kevyeen kokoustarjoiluun. http://www.kasvikset.fi/106-suurkeittio/edustustarjoilua/360-muistilista-kevyeen-kokoustarjoiluun. Luettu 17.5.2016.

Internetlähteiden voi olla ongelmallista, sillä sivustoissa ei ole sivunumeroita, kirjoittajien nimeä tai edes kunnon artikkeleita. Tarkoitus on kuitenkin merkitä lähde näkyviin niin, että lukija tai sinä itse löydät tiedon myöhemminkin.

Selkeä tapa on kirjoittaa ensiksi sivuston nimi ja sitten se ”polku” tai ne otsikot, joiden kautta pääset käyttämääsi tietoon. Vasta sitten tulee internetsivun osoite. Osoite sellaisenaan ei näy missään kohdassa työtä.

Viimeiseksi nettilähteisiin tulee kirjoittaa lukemispäivämäärä (luettu/viitattu), sillä sivusto ja siellä olevat tiedot eivät välttämättä säily aina samanlaisina.

 

Lähteisiin viittaaminen tekstin sisällä

Viittaus tekstin sisällä tarkoittaa lyhyttä mainintaa lähteestä, josta tarkemmat tiedot ovat lähdeluettelossa.

Esim.

Keltinkangas-Järvisen teos (1998) painottaa hyvän itsetunnon merkitystä, koska sillä…

Halvat huvit kaupungissa -artikkeli (Kuluttaja 3/2016) antaa vinkkejä niille, jotka matkustavat pienellä budjetilla.

Kasvikset.fi-sivustolla (2016) muistutellaan, että kokoustarjoilu ei tarvitse aina koostua pullista tai viinereistä.