Chattibotit tukevat monipuolisesti itseopiskelun valinnanvapautta

Otavian Nettilukiossa opiskelu tapahtuu alusta loppuun saakka kokonaan verkossa. Tämä opiskelumuoto soveltuu erilaisissa elämäntilainteissa, kuten työn, perheen, sairauden tai pitkien etäisyyksien, jopa ulkomailla asumisen kohdalla. Vahvistu verkossa -hankkeessa tuetaan lukioon siirtyviä aikuisia digitaalisten opiskelutaitojen hankkimisessa.

Työn alla on sekä ohjatusti että itsenäisesti toimiva verkkotyöpajapolku, jonka maastokartalla opiskelijaksi aikova tai opiskelunsa juuri aloittanut voi tutkailla omia perusvalmiuksiaan. Digitaalisten opiskelutaitojen opettelussa yhtenä kokeiluna hyödynnetään chattibotteja.

Ensimmäiset chattibotit keksittiin 1960-luvulla, mutta ne ovat alkaneet yleistyä vasta viime vuosina. Chattibotilla tarkoittaa vuorovaikutteista käyttöliittymää, jossa pääosassa on käyttäjä. Chattibotti tarjoaa vaihtoehtoja erilaiaissa neuvonta- ja valintatilanteissa, ja ihminen valitsee haluamansa. Vuorovaikutteinen käyttöliittymä ja valintapolut esitetään usein virtuaalipersoonana, jolla on nimi ja mahdollisesti visuaalinen hahmokin.

Chattibotit eivät ole koneälyjä vaan niiden toiminta perustuu ihmisten suunnittelemiin chattipolkuihin, jotka tarjoavat näennäisen valinnanvapauden etenemiseen. Chattibotti kehittyy, kun suunnittelijat tutustuvat chattilokeihin eli ihmisten chattihistorioiden analysointiin. Lokien avulla suunnittelijat oppivat ymmärtämään mitä ihmiset kysyvät chattiboteilta, mitä he haluavat oikeasti tietää ja millä sanoilla he ilmaisevat itseänsä.

Chattibottien nopeaan suosioon monta syytä. Ne voivat päivystää 24/7 esimerkiksi oppilaitoksissa sekä neuvonnassa ja ohjauksessa. Kaikkeen ne eivät toki osaa vastata, mutta pystyvät tarjoamaan väsymättä vastauksia rutiinikysymyksiin, ohjata kysyjän eteenpäin tarkemman tiedon ääreen tai välittää viestin ihmisneuvojalle eyhteydenottoa varten.

Otavian Nettilukiossa on pilotoitu pari vuotta chattibotteja niin verkko-ohjauksessa ja -opetuksessa kuin opiskelutaitojen omatoimisessa kehittämisessä Santra -hankkeessa. Kokemukset olivat erittäin hyviä ja hanke sai jatkoa Opetushallitukselta. Olemme esimerkiksi toteuttaneet Mutu Hopsausapurin, joka sparrailee nettilukiolaista etukäteen ennen ohjaajatapaamista. Opiskelija tulee tapaamisiin paremmin valmistautuneena ja ohjaaja saa ennakkoon tietoja opiskelijan pohdinnoista, kuten mahdolliset hyväksiluvut ja ainevalinnat. Näin säästyy molempien aikaa varsinaista hopsausta varten.

Myös Vahvistu verkossa -hankkeessa kokeillaan chattibottien mahdollisuuksia digitaitojen oppimisessa. Boteilla voidaan esimerkiksi tehdä kevyitä alku- ja taitotasokartoituksia, personoida tehtäviä ja harjoitella käytännön taitoja, kuten vaikka e-kirjan lainaaminen kirjastosta. 

Voit kokeilla chattibotteja vaikka heti. Oheinen linkki on Ylessä 26.9. pidetyn pajan esittelybotti, joka esittelee chattibotteja laajasti.

https://landbot.io/u/H-264232-TC45VFPOR7QIV0Y4/index.html

Viime kevään ITK19 -webinaareissa Otavian Kari A. Hintikka esitteli 25 minuutin johdantovideoissa chattibottien perusideaa ja käyttötapoja oppilaitoksissa.

Kirjoittajat Kari A. Hintikka ja Anne Rongas, Otavia

Vahvistu verkossa -hankkeessa on kevään aikana innostuttu ja innostettu opin äärelle

Kevään 2019 aikana Vahvistu verkossa -hankkeessa on ollut opiskelijoita vahvistumassa ja motivoitumassa. Yhteistä kaikille hanketoimille on ollut iloinen yhdessä tekeminen ja myönteisten oppimiskokemusten kartuttaminen. Kokemukset ovat olleet myönteisiä sekä vahvistujille, että meille hanketoimijoille. Koemme olevamme tärkeällä asialla ja uskomme tämän välittyvän kaikesta tekemisestämme.

Mobiililaitteiden käyttöä on harjoiteltu Vahvistu verkossa -hankkeessa asiantuntijoiden opastuksella.

Taikoja II -koordinaatiohankkeen järjestämässä verkostotapaamisessa Tampereella 16. toukokuuta kehitettiin hankeviestintää. Tapaamisessa oli mukana sekä uusia, että pidemmän aikaa toimineita hankkeita. Vahvistu verkossa -hankkeen väki sai tuoreita näkökulmia hankeviestintään ja myös uusia yhteistyökumppaneita. Verkostoyhteistyössä korostuu asioiden jakaminen, toisilta oppiminen ja yhdessä tekeminen. Avoimuus on kaikkien etu, jotta voimme kehittää asioita eteenpäin siitä, mihin joku toinen on päässyt. Kuten sanonta kuuluu, polkupyörää ei kannata keksiä uudestaan. Vahvistu verkossa -hanke verkostoitui esimerkiksi Turussa toimivan Perusta -hankkeen kanssa, yhteistyötä on jo tehty kesäkuussa ja yhteistyö jatkuu syksyllä.

Tampereen verkostotapaamisessa hankeviestintää kehittämässä Tiia Rautiala-Rantanen, Mari Järvenpää ja Anne Rongas Vahvistu verkossa -hankkeesta.

Vahvistu verkossa -hanke oli mukana myös Mobiilikesäkoulussa Mustialassa 6.-7.6.2019. Ohjelmassa oli esimerkiksi mobiilioppimista, yhteisöllisyyttä ja toiminnallisia pisteitä. Vahvistu verkossa -hankkeen toimintapisteellä tutustuttiin oman mobiililaitteen mahdollisuuksiin oppimisen apuna. Mobiililaitteissa on jo valmiina monenlaisia oppimista helpottavia toimintoja ja esilaisia sovelluksia lataamalla saa vielä lisää toimintoja. Oppimista auttavia ja tukevia toimintoja ovat esimerkiksi puheesta tekstiksi -ominaisuus ja mobiililaitteen toimintojen ohjaaminen puhumalla.

Mobiilikesäkoulussa tutustuttiin mobiililaitteiden mahdollisuuksiin oppimisen apuna Tiia Rautiala-Rantasen, Anne Rongaksen ja Marjo Lehtosen toimintapisteellä.
Vahvistu verkossa -hankkeen Anne Rongas opastaa, miten oman mobiililaitteen ominaisuuksia voi hyödyntää.

Vahvistu verkossa -hankkeen toimijat toivottavat kaikille hyvää kesää!

Syksyllä taas vahvistutaan ja innostutaan yhdessä, mutta nyt kirmataan kesälaitumille!  

Vahvistu verkossa mukana ITK-päivillä Hämeenlinnassa

Interaktiivinen Tekniikka Koulutuksessa (ITK) on Suomen suurin digitaalisen koulutuksen ja oppimisen tapahtuma. ITK-konferenssi kokoaa vuosittain yhteen lähes 2 000 opettajaa, rehtoria, opetusteknologian asiantuntijaa, tutkijaa, päättäjää, opiskelijaa ja muita asiasta kiinnostuneita interaktiivisen tekniikan äärelle. ITK-päivät järjestettiin jo 30. kerran Hämeenlinnan Aulangolla. Tänä vuonna myös Vahvistu verkossa -hankkeella oli ITK-päivillä posteri, jossa esiteltiin hanketta.

Vahvistu verkossa -hankkeen posteri ITK-päivillä 2019.

Posterin luona oli monia hyviä kohtaamisia, kun keskustelimme aikuisten perustaidoista ja Suomen tuloksista PIAAC-tutkimuksessa. Monet olivat yllättyneitä siitä, että jopa miljoonalla suomalaisella aikuisella on vaikeuksia tietokoneiden avulla tapahtuvassa ongelmanratkaisussa työssä ja henkilökohtaisessa elämässä. Monet palvelut, kuten pankki-, vakuutus-, verotus- ja erilaiset ajanvarausasiat, ovat jo siirtyneet verkkoon ja yhä useammat palvelut siirtyvät jatkossa sähköisille alustoille. Arjen asioiden hoitaminen voi olla haasteellista tai jopa mahdotonta, jos tarvittavia tieto- ja viestintäteknisiä taitoja ei ole. Näitä arjessa tarvittavia perustaitoja Vahvistu verkossa -hankkeessa vahvistetaan. Jokainen oppii, kun se mahdollistetaan kullekin sopivilla tavoilla. Pedagogisen osaamisen lisäksi hankkeella on kannettavia tietokoneita, joita saa lainata perustaitojen vahvistamisen ajaksi, jotta kenenkään oppiminen ei ole oman laitteen puuttumisesta kiinni.

Kevään aikana Vahvistu verkossa -hankkeessa tehdään monenlaista yhteystyötä ja tavataan monissa kokoonpanoissa, hankeen teemoja eteenpäin vieden. Vahvistu verkossa -hankeen toteuttajat tapaavat keskenään, tavataan muiden Taito -hankkeiden kanssa ja osallistutaan Tampereella järjestettävään Taikoja II-koordinointihankeen järjestämään verkostotapaamiseen. Tapaaminen ja keskustelu on tärkeää, jotta voimme ideoida yhdessä sekä oppia toisiltamme.  

Hyvää kevättä!

Terveisin Tiia Rautiala-Rantanen Vahvistu verkossa -hankkeesta

Pilotoinnin merkeissä kevättä kohti

Vahvistu verkossa -hankkeessa on syksyn ja alkutalven aikana tehty kehitys- ja mallinnustyötä, jotta pääsemme pilotointivaiheeseen talven ja kevään aikana. Ensimmäiset opiskelijat on saatu jo hankkeen toiminnan piiriin ja kokemuksia alkaa kertyä. Pilottiryhmässä mukana olevien kokemukset ovat arvokkaita toiminnan kehittämisen kannalta, jotta voimme edelleen kehittää, mallintaa ja pilotoida perustaitoja tukevia, ja osaamista vahvistavia ratkaisuja.
Olemassa olevien ratkaisujen lisäksi hankkeessa kehitetään ja rakennetaan digipedagogista mallia, joka tukee perustaitojen vahvistamista. Organisaatiosta riippuen, käytössä on erilaisia oppimisalustoja, joiden käyttöä hankkeen työpajoissa harjoitellaan. Digitaalisessa ympäristössä toiminen ei ole kaikille tuttua, joten tieto- ja viestintäteknisen osaamisen vahvistaminen on hankkeessa keskeisessä asemassa. Ohjausmallia on kehitetty sellaiseen suuntaan, että ensin tavataan ja kartoitetaan osaaminen. Kartoituksen perusteella vahvistuja ohjataan hänelle sopivien vahvistumismenetelmien pariin. Menetelmiä, ratkaisuja ja malleja on monia, vahvistujan tarpeiden mukaan. Digipedagogisessa ohjausmallissa on monia mahdollisuuksia: yksilöohjausta, ryhmäohjausta ja etäohjausta. Tärkeää on, että oppimismetodit ja ohjausmenetelmät ovat oppimista tukevia ja samalla motivoivia. Kohderyhmää on tarkoitus innostaa opin tielle, joten myönteisten oppimiskokemuksien saaminen on tärkeää opiskelumotivaation kannalta. Näitä onnistumisen kokemuksia Vahvistu verkossa -hankkeessa on tarkoitus tuottaa.

Kevään aikana Vahvistu verkossa -hanke on mukana ITK-2019 -näyttelyssä, joka järjestetään ITK2019 konferenssin yhteydessä hotelli Scandic Aulangon tiloissa Hämeenlinnassa 21-22.3.2019. Meidät löytää Taikoja II-verkostohankkeen näyttelyosastolta. Tule tapaamaan meitä ja keskustelemaan aikuisten perustaitojen vahvistamisesta!

Innostavaa kevään odotusta!

Terveisin Tiia Rautiala-Rantanen, Gradia

Aikuisenakin voi oppia lukutaitoa #lukutaitohaaste

Lauantaina 8.9. vietetään kansainvälistä YK:n lukutaitopäivää. Lukutaidon tasoja on monenlaisia. Ensimmäisenä oppimisen vaiheena on lukuinto, kiinnostus lukemiseen ja kirjoihin. Toisena kehittyvän teknisen lukutaidon myötä kirjaimista muodostuu sanoja ja lauseita. Kolmannella tasolla ymmärtävän syvälukemisen kautta sanoista avautuu maailmoja.

Lukeminen vaikuttaa tietorakenteisiin aivojen tasolla. Elämä ja työelämä varsinkin on jatkuvaa oppimista. Tärkeä osa sitä on lukeminen. Jotta oppisit helpommin aivojen kannalta, uutta asiaa opiskellessa kannattaa lukea näin:

  1. Silmäile luettava alue, herättele aiemmat tietosi aiheesta.
  2. Aloita lukeminen. Tämä on kaikista vaikein kohta. Pilko lukeminen sopivan pieniin jaksoihin. Poista lukemisen ajaksi häiriötekijät ympäristöstäsi. Palkitse itsesi, kun pääset välietapille.
  3. Lue kuin teksti olisi keskustelukumppanisi. Lukunopeus ei ole ratkaiseva asia vaan ymmärtäminen. Hermoverkot aivoissasi muuttuvat, kun ymmärrät asioita.
  4. Kertaa heti lukutuokion jälkeen, mitä luit. Tämä vähentää tehokkaasti muistivääristymiä. Erityisen hyväksi on havaittu asian opettaminen toiselle. Pidä monologi vaikka kissallesi, sillä ääneen selittäminen vahvistaa muistijälkiä.
  5. Muistiinpanoilla voi olla luetun ymmärtämistä tehostava vaikutus. Olemme yksilöitä. Löydä itsellesi toimiva tyyli.

Ilmianna lukuniksi

Onko sinulla hyviä keinoja keskittyä lukemiseen? Miten saat houkuteltua itsesi lukemisen äärelle? Liikunnallinen aikuisopiskelija rakensi juoksumatolle lukutelineen. Mikä on sinun niksisi? Paljasta se kyselylomakkeella, niin me laitamme niksit kiertämään (bit.ly/lukuniksit).

Millainen lukija sinä olet?

Tuntuuko sinusta, että et jaksa keskittyä syvälukemiseen? Kokeile keskittymistä pienissä paloissa, vaikkapa vartti kerrallaan. Etsi sopiva ympäristö ja ole lukemistuokion ajan irti netistä. Jos luet e-kirjaa, laita lentokonetila päälle mobiililaitteeseen. Pidä lukutuokion jälkeen tauko ja tee jotain ihan muuta, sillä aikaa aivosi työskentelevät tauon aikana varkain luetun parissa.

Jos lukemalla opiskelu tuntuu erityisen raskaalta, voi hidasteena olla jokin oppimisvaikeus. Kaikilta aikuisilta näitä vaikeuksia ei ole todettu kouluaikana. Esimerkiksi lukemisen ja kirjoittamisen vaikeutta eli lukivaikeutta on itse vaikeaa todeta. Lahjakas lukivaikeuksinen kehittää omia kiertoteitä  ja samalla käyttää vaikeutensa vuoksi paljon kavereitaan enemmän energiaa lukemiseen.

Kokeile erilaisia lukemisen tapoja. Perinteisen paperikirjan lisäksi kirjoja voi lukea digitaalisina tai kuunnella äänikirjoja. Molempia näitä voi lainata kirjastosta. Digitaalisen kirjan voi kuunnella myös robottilukijan avulla. Tämä toiminto löytyy uusista älypuhelimista. Kirjoja voi saada myös Celia-kirjastosta äänikirjoina. Celian palvelu on saatavilla mm. näkövamman tai lukivaikeuden perusteella.

Opettele ymmärtävää lukemista. Lukeminen avaa viihdyttävien ja kiehtovien maailmojen lisäksi reittejä uuteen ammattitaitoon – myös keskellä ikää.

Anne, Mia ja Jukka Otavan Opistolta heittävät lukutaitohaasteen: vähemmän on enemmän, pysähdy lukemaan vaikka vartti kerrallaan, keskity ja kertaa.

Sama tiimi pohtii laajemmin lukutaitoa ja ymmärtävän lukutaidon oppimista aikuisena.

Mikä niksi sopii sinulle? Katso lukuhaasteen tuottama niksipaketti.

Lähtötasokartoitusta ja verkostoitumista

Syksy on lähtenyt reippaasti käyntiin Vahvistu verkossa -hankkeessa. Jokainen toteuttaja on saanut hanketiimien rekrytoinnin valmiiksi ja konkreettinen hanketoiminta on päässyt alkuun.

Alkuvaiheessa toiminnalla on kolme päätavoitetta: kehittää perustaitojen lähtötasoa mittaava testi, kartoittaa pilottiryhmään osallistuvat aikuiset ja käynnistää työpajatoiminta. Lähtötasotestin kehittämisessä pyritään hyödyntämään jo olemassa olevaa materiaalia, kuten Taikoja-koordinointihankkeen perustaitotestiä. Pilottiryhmää lähdetään etsimään paitsi oppilaitoksissa jo opiskelevien joukosta, myös mm. TE-toimiston ja Ohjaamon kautta. Sidosryhmistä ja rinnakkaishankkeista voisi lisäksi mainita Niilo Mäki Instituutin ja Tahti-hankkeen. PIAAC-tutkimusta, jonka tuloksiin Vahvistu verkossa -hanke osin perustuu, avaa meille tarkemmin tällä viikolla yliopistonlehtori Sari Sulkunen Jyväskylän yliopistosta.

Työpajat pyritään mahdollisuuksien mukaan kytkeä jo olemassa oleviin oppimisympäristöihin, jotta toiminnalla olisi paremmat edellytykset jatkaa myös hankkeen päättymisen jälkeen. Mielenkiintoinen haaste on myös perustaitotyöpajan brändääminen. Miten saada aikuinen oppija aidosti ja omista lähtökohdistaan käsin innostumaan ehkä vuosienkin jälkeen opiskelusta ja omien perustaitojen vahvistumisesta? Työpajatoiminnan tulisi olla mahdollisimman helposti lähestyttävää, matalan kynnyksen toimintaa. Vahvistu verkossa -hankkeessa eräänä pedagogisena johtolankana on vertaisoppiminen ja -innostaminen. Otavan Opistolla tuotetaan syksyn aikana videoita, joissa aikuiset oppijat kertovat omista oppimiskokemuksistaan; minäkin osasin ja pystyin!

Jokaiselle opiskelijalle laaditaan oma oppimisen suunnitelma, jonka avulla keskitytään vain niihin taitoihin, jotka kaipaavat vahvistusta, ja räätälöidään kullekin oppijalle sopivat oppimismenetelmät  ja -ympäristöt. Toisaalta oppimateriaalin kytkeminen lähelle oppijan arkea auttavat hahmottamaan perustaitojen tärkeyden myös esimerkiksi työympäristössä. Aikuisopiskelijoiden kohdalla täytyy muistaa, että perustaitojen opettelun lähtökohdat ovat aina erilaiset lapsiin ja nuoriin verrattuna. Jotta oppiminen ja digitaalisten oppimisympäristöjen hyödyntäminen olisi mahdollisimman esteetöntä, hankkeessa on budjetoitu rahaa leasing-laitteisiin. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että mikäli opiskelijalla ei ole omaa tietokonetta tai mahdollisuutta sellaista hankkia, hankkeelta voi määräajaksi saada itselleen laitteen lainaan.

Tästä on hyvä jatkaa digipedagogisen mallin kehittämistä ja pilotointia.

Syysterveisin Minna Kuutti, Gradia

Instagram: vahvistuverkossa, Twitter: @VahvistuVerkoss

Vahvistu verkossa -hanke

Hankkeessa kehitetään, mallinnetaan ja pilotoidaan aikuisten perustaitoja (luku-, kirjoitus-, matemaattisia- ja tvt-taitoja) tukevia ja osaamista vahvistavia digipedagogisia menetelmiä, ratkaisuja ja malleja. Näiden kokonaisuuksien sisällöissä otetaan huomioon oppimista tukevat ja motivoivat oppimismetodit, erilaiset ohjausmenetelmät sekä erityisesti oppimisen autenttisuus ja kontekstuaalisuus. Hankkeessa pyritään saavuttamaan aikuiset, joilla on puutteita perustaidoissa, ja tuomaan heidät toisen asteen koulutuksen piiriin. Toiminnalla pyritään myös ehkäisemään mahdollista syrjäytymistä, sillä perustaidot vaikuttavat kattavasti myös arkielämässä selviytymiseen.

Hankkeen ratkaisujen, menetelmien ja mallien avulla opettaja ja kouluttaja voivat antaa yksilöllistä ohjausta opiskelijoille perustaitojen harjaantumiseen erilaisin digipedagogisin menetelmin. Kontaktiohjausta on mahdollista saada työpajoissa, joihin opiskelija voi osallistua henkilökohtaisen oppimissuunnitelmansa mukaisesti.

Vahvistamalla kouluttajien ja opettajien ohjauksellisia taitoja, digipedagogista ja työvälineosaamistasekä perustaitojen ongelmien tunnistamista saadaan ratkaisukeskeisiä työtapoja opiskelijan ohjaamiseen ja läpäisyn tehostamiseen. Vahvistamalla opiskelijoiden perustaitoja ja innostamalla oppimaan erilaisin digipedagogisin menetelmin opiskelijat valmentautuvat samalla tulevaisuuden työtehtäviin.

Päätoteuttaja:                                                                                                                   Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Gradia/ projektipäällikkö Tiia Rautiala-Rantanen

Osatoteuttajat:                                                                                                              Äänekosken ammatillisen koulutuksen kuntayhtymä/ koordinaattori Minna Takalo-Eskola, SASKY koulutuskuntayhtymä / koordinaattori Mari Järvenpää, Mikkelin kaupungin liikelaitos Otavia / koordinaattori Anne Rongas