Hankkeen tuloksia ja materiaalia

Vahvistu verkossa hankkeessa kokeiltiin ja hyödynnettiin useita jo aiemmin kehitttyjä malleja ja toimintatapoja opiskelijoiden sekä opintoihin hakeutuvien perustaitojen vahvistamiseen. Tällaisia olivat aiemmin kehitettyjä malleja olivat mm. perustaitotesti.fi ja DigiLukiseula.

Sekä aiemmin kehitetyt että hankkeen aikana uudet toimintatavat koottiin yhteen. Tästä kokoelmasta käyetään tässä yhteydessä nimeä digipedagoginen ohjausmalli.

Materiaalit löytyvät tiedostoina alta:

Lisäksi:

Peda. net tunnksia ei tarvita nähdäkseen materiaalin.