Chattibotit tukevat monipuolisesti itseopiskelun valinnanvapautta

Otavian Nettilukiossa opiskelu tapahtuu alusta loppuun saakka kokonaan verkossa. Tämä opiskelumuoto soveltuu erilaisissa elämäntilainteissa, kuten työn, perheen, sairauden tai pitkien etäisyyksien, jopa ulkomailla asumisen kohdalla. Vahvistu verkossa -hankkeessa tuetaan lukioon siirtyviä aikuisia digitaalisten opiskelutaitojen hankkimisessa.

Työn alla on sekä ohjatusti että itsenäisesti toimiva verkkotyöpajapolku, jonka maastokartalla opiskelijaksi aikova tai opiskelunsa juuri aloittanut voi tutkailla omia perusvalmiuksiaan. Digitaalisten opiskelutaitojen opettelussa yhtenä kokeiluna hyödynnetään chattibotteja.

Ensimmäiset chattibotit keksittiin 1960-luvulla, mutta ne ovat alkaneet yleistyä vasta viime vuosina. Chattibotilla tarkoittaa vuorovaikutteista käyttöliittymää, jossa pääosassa on käyttäjä. Chattibotti tarjoaa vaihtoehtoja erilaiaissa neuvonta- ja valintatilanteissa, ja ihminen valitsee haluamansa. Vuorovaikutteinen käyttöliittymä ja valintapolut esitetään usein virtuaalipersoonana, jolla on nimi ja mahdollisesti visuaalinen hahmokin.

Chattibotit eivät ole koneälyjä vaan niiden toiminta perustuu ihmisten suunnittelemiin chattipolkuihin, jotka tarjoavat näennäisen valinnanvapauden etenemiseen. Chattibotti kehittyy, kun suunnittelijat tutustuvat chattilokeihin eli ihmisten chattihistorioiden analysointiin. Lokien avulla suunnittelijat oppivat ymmärtämään mitä ihmiset kysyvät chattiboteilta, mitä he haluavat oikeasti tietää ja millä sanoilla he ilmaisevat itseänsä.

Chattibottien nopeaan suosioon monta syytä. Ne voivat päivystää 24/7 esimerkiksi oppilaitoksissa sekä neuvonnassa ja ohjauksessa. Kaikkeen ne eivät toki osaa vastata, mutta pystyvät tarjoamaan väsymättä vastauksia rutiinikysymyksiin, ohjata kysyjän eteenpäin tarkemman tiedon ääreen tai välittää viestin ihmisneuvojalle eyhteydenottoa varten.

Otavian Nettilukiossa on pilotoitu pari vuotta chattibotteja niin verkko-ohjauksessa ja -opetuksessa kuin opiskelutaitojen omatoimisessa kehittämisessä Santra -hankkeessa. Kokemukset olivat erittäin hyviä ja hanke sai jatkoa Opetushallitukselta. Olemme esimerkiksi toteuttaneet Mutu Hopsausapurin, joka sparrailee nettilukiolaista etukäteen ennen ohjaajatapaamista. Opiskelija tulee tapaamisiin paremmin valmistautuneena ja ohjaaja saa ennakkoon tietoja opiskelijan pohdinnoista, kuten mahdolliset hyväksiluvut ja ainevalinnat. Näin säästyy molempien aikaa varsinaista hopsausta varten.

Myös Vahvistu verkossa -hankkeessa kokeillaan chattibottien mahdollisuuksia digitaitojen oppimisessa. Boteilla voidaan esimerkiksi tehdä kevyitä alku- ja taitotasokartoituksia, personoida tehtäviä ja harjoitella käytännön taitoja, kuten vaikka e-kirjan lainaaminen kirjastosta. 

Voit kokeilla chattibotteja vaikka heti. Oheinen linkki on Ylessä 26.9. pidetyn pajan esittelybotti, joka esittelee chattibotteja laajasti.

https://landbot.io/u/H-264232-TC45VFPOR7QIV0Y4/index.html

Viime kevään ITK19 -webinaareissa Otavian Kari A. Hintikka esitteli 25 minuutin johdantovideoissa chattibottien perusideaa ja käyttötapoja oppilaitoksissa.

Kirjoittajat Kari A. Hintikka ja Anne Rongas, Otavia