Avainsana-arkisto: projektijakso

Projektijakso Mikkelin lukiossa käynnistyi yhteistyössä Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun kanssa

Mikkelin lukion projektijaksoon osallistuu tänä vuonna neljä oppiainetta, jotka tarjoavat opiskelijoille projektikurssin yhteistyössä Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun (Xamk) kanssa. Yksi näistä projektikursseista on yhteiskuntaopin “Yritys ja yrittäjyys Suomessa” -kurssi, jonka tarkoituksena on perehdyttää opiskelijoita sekä sisäiseen että ulkoiseen yrittäjyyteen. Sisäiseen yrittäjyyteen perehdyttämisessä kurssilla on tällä kertaa apuna myös RSMP-motivaatioprofiilit. Motivaatioprofiili auttaa tunnistamaan omia vahvuuksia ja niitä pohdittiin kurssilla erityisesti yrittäjyyttä ajatellen. Olisiko minusta yrittäjäksi? Minkälainen yrittäjä olisin? Minkälaisia vahvuuksia minulla olisi yrittäjänä? RSMP-motivaatiprofiilien avulla opiskelijat saivat uutta näkökulmaa ja syvyyttä sisäiseen yrittäjyyteen ja apua yritysideoiden kehittelyyn omien vahvuuksien kautta. Jokaisella opiskelijalla oli mahdollisuus henkilökohtaiseen purkukeskusteluun RSMP-valmentajan kanssa ja suurin osa purkukeskusteluista toteutettiinkin yksilöpurkuina. Joillekin hallukkaille keskustelu järjestettiin pareittain.

Sisäisen yrittäjyyden lisäksi projektikurssilla perehdytään myös ulkoiseen yrittäjyyteen. Opettajajohtoisten oppituntien lisäksi tämä tapahtuu erityisesti yrityspelin kautta. Yhteistyö Xamkin kanssa kulminoituu yrityspeliin, jota opiskelijat pääsevät pelaamaan läpi kurssin. Yrityspelissä pääsee ratkomaan oikeita liiketaloudellisia ja liikkeenjohdon kannalta keskeisiä ongelmia kuten strategian määrittely, investointilaskelma ja yritysostot. Opiskelijat pelaavat peliä tiimeissä toisia tiimejä vastaan ja kurssin lopussa selviää voittaja!

Fysiikan ja kemian osalta projektikurssit toteutetaan myös yhteistyössä Xamkin kanssa. Fysiikan kurssin tavoitteena on, että opiskelija tutustuu fysiikan kokeellisiin mittausmenetelmiin harjoitustöiden avulla. Mittauspäivät toteutetaan ammattikorkekoulun tiloissa ja välineillä. Kemian kurssilla opiskelijat pääsevät tekemään analyysejä todellisen kemian laboratorion menetelmin ja laitteistoin. Tämän tarkoituksena on syventää opiskelijoiden analyyttisten menetelmien hallintaa ja tietenkin yhteistyö ammattikorkekoulun kanssa tuo opiskelijoille myös kosketuksen tuleviin opiskelupaikkavaihtoehtoihin ja tulevaan työelämään.

Terveystiedon projektikurssilla hyödynnetään uutta hyvinvointiteknologiaa ja opiskelijat pääsevät tutustumaan Active Life Lab-tutkimusyksikköön, joka on Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun hyvinvointialan tutkimusyksikkö Mikkelissä. Projektijakso on käynnissä tällä hetkellä ja tietysti oman jännityksensä toteutukseen tuo vallitseva koronatilanne ja etäopetukseen siirtyminen!