1 TAUSTA JA TAVOITE

Osaamisen arvioinnin toteuttamissuunnitelman, laatuprosessien ja tutkinnon osien osaamiskorttien lisäksi tarvitaan arjen toimintaan pedagogisia linjauksia ja yhteisiä ohjeita yhtenäistämään toimintaa. Tähän tarpeeseen vastaa PedaStep. Se selkiyttää ja varmistaa Gradia Jämsän yhteistä pedagogista arvopohjaa, yhteistä käsitystä osaamisen hankkimisesta sekä sen vahvistamisesta että voimavarojen tarkoituksenmukaisesta kohdentumisesta. Tavoitteenamme on oppia toimimaan entistä laadukkaammin.

PedaStepin kokoaminen on aloitettu 2014 pedagogisen tiimin, henkilöstön ja opiskelijoiden voimin. Jokainen pedagogisen tiimin jäsen on tuonut näkemyksensä ja kokemuksensa pedagogisen toiminnan toteutuksesta omalta alaltaan. Koko henkilöstö on myös ollut tuottamassa sisältöä kehittämispäivien yhteydessä. Koska ammatillinen koulutus kehittyy jatkuvasti esimerkiksi tutkinnon perusteiden jatkuvan uudistumisen myötä, on hyödyllistä että kokonaisuus on jollakin tavalla koottuna.

Tavoitteena on, että PedaStep varmistaa arkemme toimivan parhaalla mahdollisella tavalla:

  •  Opiskelijalla on mahdollisuus tutustua Gradia Jämsän oppimiskulttuuriin ja -ympäristöihin. Näin hänen on mahdollista osallistua enemmän oman oppimisensa suunnitteluun, valintoihin  ja toteutukseen.
  • Työelämä ja yhteistyökumppanit hyötyvät meidän yhteisistä käytänteistämme ja toteutuksistamme yhteisen päämäärän saavuttamiseksi. Näin saamme tulevaisuudessa työelämään entistä osaavampia ammattilaisia, jotka ovat yhteistyökykyisiä, yritteliäitä, oma-aloitteisia ja vastuullisia.
  • Henkilöstön näkökulmasta PedaStep yhtenäistää Gradia Jämsän pedagogiset toimintatavat ja kehittää henkilöstön osaamista ja haastaa oppimaan lisää.

Tavoitteena on

  • varmistaa pedagogisen suunnittelun lähtökohdaksi opiskelijan vahvuudet ja tarpeet
  • varmistaa opiskelijan henkilökohtaisen opintopolun toteutuminen
  • mahdollistaa parhaalla ja joustavalla tavalla opiskelijan osaamisen kehittyminen
  • selkeyttää ja yhtenäistää arjen pedagogista toimintaa kaikkien toimijoiden näkökulmasta
  • auttaa tunnistamaan tärkeät pedagogiset prosessit ja vastuut
  • selkeyttää opetus- ja ohjaushenkilöstön ydintehtävät ja varmistaa henkilöstön pedagoginen osaaminen
  • varmistaa laadukas toiminta.

PedaStep on elävä asiakirja, jota kehitetään ja päivitetään jatkuvasti.