TYÖTÄMME EDISTÄNEET

Olemme kiitollisia kaikille prosessiin osallistuneille ja prosessin jatkuvuutta ja kehittämistä vauhdittaa lisää koulutukseen tulevat muutokset. Ajatuksia on vaihdettu ja keskusteluja käyty matkan varrella ja erilaisissa verkostoissa pedagogiikasta kiinnostuneiden ja innostuneiden henkilöiden kanssa. Jatkamme mielellämme keskustelua…

Ahlmanin koulun Säätiö/Ahlmanin ammatti- ja aikuisopisto. Oppimisen kulmakivet, Ahlmanin pedagoginen malli. Saatavilla: https://www.oph.fi/download/176018_ahlman_kehittamiskohteet_2020_ja_oppimisen_kulmakivet.pdf

Ammattiosaamisen kehittämisyhtiö AMKE Oy. 2011-2012. Kartta pedagogisen toiminnan johtamiseen. Saatavilla: http://www.amke.fi/media/julkaisuja/kartta-pedagogisen-toiminnan-johtamiseen.pdf

Berner, A-S., Laaksolahti, H. & Kopola, R. (toim.). 2015. Maa, jossa kaikki rakastavat oppimista. Sitra. Saatavilla: http://www.sitra.fi/julkaisu/2015/maa-jossa-kaikki-rakastavat-oppimista

Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry. 2015. Amis hyvin, kaikki hyvin. Saatavilla: http://www.ehyt.fi/sites/default/files/AMIShyvinKAIKKIhyvin_verkko.pdf

Etelä-Savon Koulutus Oy. Pedagoginen ohjelma 2015-2017.

Helsingin kaupungin opetusvirasto/CoCos -hanke. 2106. Valmennus osaamisperusteisuuden kehittämisessä. Saatavilla:http://docplayer.fi/39033776-V-a-l-m-e-n-n-u-s-osaamisperusteisuuden-kehittamisessa.html

Kauma, T., Nissén-Feldt, M., Penttilä, E, Raatikainen, S. & Siikaniemi, L. 2015. 70-20-10. Opitaan yhdessä. Opas meille kaikille oppimisesta työelämässä. 70-20-10 Opitaan yhdessä-hanke. Saatavilla: https://www.salpaus.fi/wp-content/uploads/2018/03/70-20-10-opitaan-yhdessa-opas-2017-CC.pdf

Tiimiakatemia Underground. Saatavilla: http://tiimiakatemia.com/underground/

Tiimioppien tiimiyrittäjänä. Saatavilla: https://docplayer.fi/25350869-Tiimioppien-tiimiyrittajana-oppimisen-iloa-ja-rohkeutta-osaamista-oikeasti-yrittamalla.html

Toivanen, H. 2013. Kaverijohtamisen visuaalinen innostuskirja. Jyväskylän ammattikorkeakoulu. Saatavilla: http://pellervo.fi/wp-content/uploads/2013/11/kaverijohtamisen-visuaalinen-innostuskirj.pdf

Tuomi, Lauri & Sumkin, Tuula 2010. Strategia arjessa. Oivalluksia organisaation uudistajille. WSOYPro Oy. Helsinki.

 

Blogin piirretyt kuvat: Hanne Seppälä

Linkki: ePerusteet (OPH)