TYÖTÄMME EDISTÄNEET

Olemme kiitollisia kaikille prosessiin osallistuneille ja prosessin jatkuvuutta ja kehittämistä vauhdittaa lisää koulutukseen tulevat muutokset. Ajatuksia on vaihdettu ja keskusteluja käyty matkan varrella ja erilaisissa verkostoissa pedagogiikasta kiinnostuneiden ja innostuneiden henkilöiden kanssa. Jatkamme mielellämme keskustelua…

Ahlmanin tiimioppimisen mallista: https://v2.tiimiakatemia.com/underground/ahlman-luovuuden-rohkeuden-taidon-ja-yrittajyyden-osaamispuisto/

Ammattiosaamisen kehittämisyhtiö AMKE Oy. 2011-2012. Kartta pedagogisen toiminnan johtamiseen. Saatavilla: http://www.amke.fi/media/julkaisuja/kartta-pedagogisen-toiminnan-johtamiseen.pdf

Berner, A-S., Laaksolahti, H. & Kopola, R. (toim.). 2015. Maa, jossa kaikki rakastavat oppimista. Sitra. Saatavilla: http://www.sitra.fi/julkaisu/2015/maa-jossa-kaikki-rakastavat-oppimista

Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry:n materiaalit. Saatavilla: https://ehyt.fi/tyokalut-ja-materiaalit/

Helsingin kaupungin opetusvirasto/CoCos -hanke. 2106. Valmennus osaamisperusteisuuden kehittämisessä. Saatavilla:http://docplayer.fi/39033776-V-a-l-m-e-n-n-u-s-osaamisperusteisuuden-kehittamisessa.html

Kauma, T., Nissén-Feldt, M., Penttilä, E, Raatikainen, S. & Siikaniemi, L. 2015. 70-20-10. Opitaan yhdessä. Opas meille kaikille oppimisesta työelämässä. 70-20-10 Opitaan yhdessä-hanke. Saatavilla: https://www.salpaus.fi/wp-content/uploads/2018/03/70-20-10-opitaan-yhdessa-opas-2017-CC.pdf

Tiimiakatemia Underground. Saatavilla: http://tiimiakatemia.com/underground/

Tiimioppien tiimiyrittäjänä. Saatavilla: https://docplayer.fi/25350869-Tiimioppien-tiimiyrittajana-oppimisen-iloa-ja-rohkeutta-osaamista-oikeasti-yrittamalla.html

Toivanen, H. 2013. Kaverijohtamisen visuaalinen innostuskirja. Jyväskylän ammattikorkeakoulu. Saatavilla: http://pellervo.fi/wp-content/uploads/2013/11/kaverijohtamisen-visuaalinen-innostuskirj.pdf

Blogin piirretyt kuvat: Hanne Seppälä