6 OPPIMINEN ARJESSA

Henkilökohtaiset, työelämälähtöiset opintopolut

Oppimista tapahtuu kaikkialla. Tuemme opiskelijaa tekemään monenlaisia opintoihin liittyviä valintoja, jotka auttavat häntä rakentamaan omanlaistaan oppimisen polkua ja työllistymistä. Yhdessä matkaamme kohti tulevaisuutta, joka muuttuu koko ajan. Opiskelijan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS) mahdollistaa yksilölliset tutkinnon osien valinnat, yksilölliset oppimismenetelmät ja -ympäristöt. ”Lähtökohtana oppiminen, kaikkialla ja kaiken aikaa”

Teknologiaa hyödyntäen mahdollistuvat joustavat ja yksilölliset oppimismahdollisuudet (esimerkiksi simulaattorit, verkkokurssit, virtuaaliset oppimisympäristöt, sovellukset, video- ja tallenneteknologia). Osaamista tunnistetaan ja tunnustetaan koko opintojen ajan jatkuvana prosessina. Tämä haastaa meidät vahvistamaan jatkuvasti omaa ohjausosaamistamme ja hankkimaan tietoa ja tekemään kokeiluja erilaisista mahdollisuuksista.

Miten oppija ottaa vastuun omasta opintopolustaan?

 • Orientaatio on tärkeä vaihe, jossa käydään keskustelua opiskelufilosofiasta, vastuista ja velvollisuuksista. Hyvä perehtyminen opiskeluun mahdollistaa vastuunoton vähitellen.
 • Mitä ja miten opiskelija haluaa oppia ja saavuttaa? Nämä ovat ydinkysymyksiä, joiden avulla voidaan löytää motivaatio opiskeluun ja oppimiseen.
 • Opiskelija tekee osaamisen dokumentointia omasta osaamisestaan, oppimisestaan ja kehittymisestään koko opintojensa ajan (esimerkiksi oppimispäiväkirjat, blogit, portfolio, kasvun kansio).

Miten meillä mahdollistetaan opiskelijan yksilöllinen polku?

 • Kaiken suunnittelun keskiössä ovat opiskelijoiden tavoitteet ja unelmat. Olemme rohkeita kokeilemaan erilaisia toteutustapoja.
 • Opiskelijoille tarjotaan riittävästi tietoa ja ohjausta heidän omien valintojensa ja suunnitelmiensa tueksi yksilö- ja ryhmänohjauksissa.
 • Yksilöllisestä opintopolusta vastaavat opiskelija ja HOKS-ohjaaja. Koulutuspäälliköt mahdollistavat opintopolkujen toteuttamisen.
 • Yksilöllinen opintopolku on tarvittaessa yhteistyötä koko ohjausverkoston toimijoiden kanssa.

Varmistaaksemme opiskelijan kokonaisvaltaisen ohjauksen, opiskelijalla on tarvittaessa tukena laaja verkosto ohjauksen ammattilaisia.

Ohjaaminen oppimaan ja kehittymään

Mielestämme ohjaaminen on keskeinen elementti osaamisen saavuttamisessa. Ohjaamme ja kannustamme opiskelijoita elinikäiseen oppimiseen ja tiimimäiseen toimintatapaan. Ohjausmenetelmissä hyödynnämme yhä enemmän vertaisopiskelijoita ja verkko-ohjausta. Työpaikalla tapahtuvat ohjauskäynnit suunnitellaan yksilöllisesti. Näin varmistamme oikea-aikaisen ohjauksen, jolla tuemme opiskelijan osaamisen kehittymistä.

Ohjaukseen liittyviä näkökulmia:

 • perehtymisjakso kaksi viikkoa (jatkuvassa haussa 24 päivää), jolloin laaditaan myös henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS)
 • kaikkien tutkinnon osien alussa orientoiva ohjaus ja perehtyminen opiskelijan kanssa
 • oikea-aikainen ohjaus digitaalisia välineitä hyödyntäen
 • opiskelijan ja hänen henkilökohtaisen opintopolkunsa tunteminen
 • ­ohjaushenkilöstön saumaton yhteistyö ja varhainen toiminta
 • ohjausaikojen jatkuva saatavuus
 • palautteen kerääminen ja antaminen.

Gradiassa on opiskelijan uraohjauksen tueksi luotu Tehoa ohjaukseen-blogi, joka antaa konkreettisia vinkkejä kaikille opiskelijoiden uraohjausta ja -suunnittelua toteuttaville henkilöille. Blogi tarjoaa materiaalia, vinkkejä keskusteluihin ja tukea uraohjaukseen.

Blogissa on tarjolla muun muassa laaja kysymyspatteristo opiskelijan opintojen alussa ja aikana käytäviin ohjauskeskusteluihin sekä opintojen loppuvaiheessa jatko-opintoihin ja työelämään siirtymiseen. Blogista löytyy myös testejä ja materiaalia opiskelijan urasuunnitteluvalmiuksien kartoittamiseen.

Tutustu blogiin osoitteessa: https://blogit.gradia.fi/tehoaohjaukseen

Opiskelijoiden ohjaamiseen ja erityistukeen liittyviä ohjeita ja asiakirjoja löytyy lisää henkilöstön intrasta.