2 PEDAGOGINEN TAHTOTILA

Arjen pedagoginen unelma

Tunnistamme vahvuudet, opimme yhdessä ja katsomme tulevaisuuteen.

Rakennamme opiskelijan kanssa yksilöllisen opintopolun joka perustuu opiskelijan henkilökohtaiseen osaamisen kehittämissuunnitelmaan (HOKS), jonka lähtökohtana ovat hänen osaamistarpeensa, vahvuutensa ja unelmansa. Opiskelija saa asiakaslähtöistä ohjausta ja valmennusta osaavalta ja itseään kehittävältä henkilöstöltä.

Tavoitteenamme on, että tiimimäisellä työskentelyllä opiskelijoista kasvaa yhteistyötaitoisia, rohkeita, myötätuntoisia, ajattelevia ja itseohjautuvia ammattilaisia, jotka kantavat vastuuta itsestään ja toisistaan. Nämä taidot ovat myös tärkeitä elämänhallinnan taitoja. Tietoa ja taitoja kertyy matkan varrella paljon, ja siksi on tärkeää, että opiskelijat oppivat arvioimaan, tulkitsemaan ja käyttämään tietoaan ja taitojaan. Samalla oppimisen omistajuus ja osaamisen hankkiminen siirtyy heille.

Teemme työelämän kanssa aktiivista yhteistyötä laajennettujen työelämälähtöisten mallien toteuttamisessa ja työpaikkojen oppimisympäristöjen kehittämisessä. Aktiivisella työelämäyhteistyöllä pysymme kiinni ajankohtaisissa osaamistarpeissa ja turvaamme opiskelijoille hyvät valmiudet työelämässä menestymiseen ja jatko-opintoihin. Jatkuvasti kehittyvät oppimisympäristöt ja -menetelmät innostavat ja mahdollistavat yksilöllisten opintopolkujen turvallisen reittivalinnan ja tutkinnon tavoitteiden saavuttamisen.

Tärkeää arjessa

Kunnioitus  
Huomiomme kaikki yksilöinä ja toimimme toistemme parhaaksi. Kaikilla on oikeudenmukaiset mahdollisuudet tulla kohdatuksi ja oppia. Arvostamme toistemme tekemistä ja tuemme toistemme kehitysaskelia oppimisen tiellä. Arvostamme yhteistyötä työelämän kanssa ja kehitämme toimintaamme vastaamaan tulevaisuuden tarpeita. Tähän työhön osallistuvat yhdessä opiskelijat, työelämän edustajat ja koko henkilöstö.

Positiivisuus
Kohtaamme ja kannustamme toisiamme positiivisella asenteella. Toimintakulttuurissamme opetellaan yhdessä huomaamaan hyviä asioita ja nauttimaan myönteisistä kokemuksista ja tuloksista. Olemme avoimia palautteelle ja voimme sen perusteella tarkastella ja kehittää toimintaamme.

Vastuullisuus
Opettelemme yhdessä kuuntelemaan, keskustelemaan, sitoutumaan, pitämään lupauksia ja tekemään päätöksiä. Hoidamme omat tehtävämme sovitusti aikataulussa.

Energisyys    
Innostamme itseämme ja kannustamme toisiamme kehittämiseen ja jatkuvaan oppimiseen. Uskallamme yhdessä kokeilla uutta ja kehittää itseämme. Voimme lisätä energiaamme erilaisissa tiimeissä ja verkostoissa. ”Innovaatiot syntyvät arjessa”