7 HENKILÖSTÖN OSAAMINEN

Ajattelemme, että oppilaitoksen keskeisenä voimavarana on osaava henkilöstö, jonka osaaminen varmistaa opiskelijoiden hyvinvoinnin ja oppimistulokset. Vastuu omasta kehittymisestä on jokaisella itsellään. Henkilöstö oppii ja arvioi osaamistaan jatkuvasti. ”Keinona osaaminen, alati yhteiskunnan pulssilla”

Rekrytointi
Rekrytointitapahtuma on oleellisen tärkeä tulevaisuuden näkökulmasta. Mietimme, miten rekrytointi tukee arjen pedagogiikan kehittymistä ja opettaja- ja muiden tiimien muodostumista.

Henkilöstön kehityskeskustelut ja kehittymissuunnitelmat
Kehityskeskusteluissa käytämme yksilö- ja/tai tiimikeskusteluja, jotka toteutetaan kerran vuodessa. Henkilökohtaiseen kehittymissuunnitelmaan kirjataan pedagogisen osaamisen kehittämissuunnitelmat. Tavoite on jatkossa kehittymissuunnitelmissa hyödynnetään tiimioppimisen Oppimissopimus työkalua. Pohdimme edelleen monipuolisia tapoja toteuttaa yksilön ja tiimin keskusteluja, jotta pedagogiikka kehittyisi jatkuvasti.

Henkilöstökoulutuksilla lisäämme henkilöstön pedagogista osaamista.  Koko opetushenkilöstö on käynyt yhteistoiminnallisen oppimisen koulutuksen ja melkein kaikki opettajat ovat käyneet neljän päivän tiimipaalutuskoulutuksen, joka antaa perusvalmiuksia tiimivalmentamiseen. Tiimipaalutuskoulutuksia jatketaan tarpeen mukaan. Tiimimestarikoulutuksen on käynyt viisitoista henkilöä. Vuosittain koko henkilöstön yhteisiä koulutuksia on neljä. Kehittämispäivät toteutetaan yhteistoiminnallisesti. Lisäksi omaehtoista koulutusta tuetaan.

Riittävä osaaminen
Henkilöstölle on tehty osaamiskartoitukset, jotka kertovat sen hetkisen osaamisen tason. Riittävää osaamista määrittelemme jatkuvasti käyttäen ajankohtaisia arviointityökaluja. Kannustamme myös omaehtoiseen osaamisen arviointiin.

Tulevaisuuden opettajan tavoiteosaaminen. (Rovaniemen koulutuskuntayhtymä)