1.1 Jakso

AMMATILLISET TUTKINNON OSAT

 

Kaikille pakolliset tutkinnon osat

Hiusten leikkaaminen ja partakäsittelyt (HI111-09)

Sisällöt ja oppimistehtävät

JAKSO 1

Hiusten leikkaaminen ja partakäsittelyt :10 osp

Leikkauksen perusteet, hiuksen hoitaminen ja hiuspohjan hieronta (sis. orientation)

Oppimisympäristöt/ avoimet, itsenäistä tiedon hankintaa yksin ja ryhmässä

 • orientointi kiltamalliin (yhteinen ryhmäytyminen, pelisäännöt)
 • kiltakoulut.fi -sivustoon tutustuminen
 • keikkailuextraan tutustuminen
 • blogin (oppimispäiväkirjan käyttöön harjaantuminen)
 • facebook, whatsupp ryhmän perustaminen
 • tutor toimintaan perehtyminen

Oppimisympäristö/ ohjaajan johdolla

 • Hiuskilta -oppimisympäristöön tutustuminen (https://blogit.gradia.fi/hiuskilta, https://blogit.gradia.fi/kiltamallit)
 • hiustenleikkauksen työvälineisiin ja- koneisiin perehtyminen
 • hiusten leikkaamisen käsitteisiin ja ammattisanastoon perehtyminen
 • hiustenleikkauksen perusrakenteiden harjoitteleminen
 • fönkampausotteiden ja välineiden käyttäminen muotoonkuivaamisessa
 • työvälineiden ja työympäristön siisteydestä ja hygieniasta huolehtiminen (kotiryhmät)
 • hiusten pesu- ja hoitotuotteiden valitseminen
 • arviointiin ja palautteen antamiseen harjaantuminen, vertaisarviointi

Oppimisen arviointi

 • Itsearviointi ja vertaisarviointi
 • tekeminen ja toimiminen
 • osallistuminen
 • arvioiminen ja kehittäminen
 • Itsearviointi
 • jakson itsearviointi

Opettajan ohjaus ja tuki

 • palaute opiskelijalle ja ryhmälle