3.2 jakso

Kampaus ja ehostus 2

Yrittäjänä toimiminen

 

Oppimisympäristöt/ avoimet, itsenäistä tiedon hankintaa yksin ja ryhmässä
• tyylit ja persoonallisuus kampauksissa
• ajankohtainen muoti kampauksissa
• yrityksen perustamisen suunnittelu
• yritystoiminnan asiakirjat
• blogin (oppimispäiväkirjan, ylläpitäminen)
• maahantuojien koulutukset
• asiakaslähtöinen toiminta ja oman työn markkinointi

Oppimisympäristö/ ohjaajan johdolla
• perustekniikoiden yhdisteleminen
• ajankohtaiset kampaukset
• erilaiset teemat kampauksissa
• hiuslisän, valkin ja koristeen käyttö
• kampausten toteuttaminen liiketyöajassa
• tyylit ja persoonallisuus ehostuksissa
• eri teemat ehostuksissa
• ajankohtaiset ehostukset
• tuloksellisesti työskenteleminen
• palveluiden ja tuotteiden hinnoittelu
• kannattavuuslaskelmat
• arviointiin ja palautteen antamiseen harjaantuminen, vertaisarviointi

Oppimisen arviointi
– Itsearviointi ja vertaisarviointi
• tekeminen ja toimiminen
• osallistuminen
– Itsearviointi
• jakson itsearviointi

Opettajan ohjaus ja tuki
• palaute opiskelijalle ja ryhmälle