Blogit

Blogger

 Oppimispäiväkirjat ( blogit)

Mikä/ mitä varten?

Oppimispäiväkirja on kurssilla tapahtuvan oppimisen arviointikalu. Oppimispäiväkirja kuvaa kunkin opiskelijan oppimisen yksilöllisiä puolia, joten sille ei myöskään voi asettaa tiettyä mallia. Tiettyjä suuntaviivoja ja yleisohjeita kuitenkin voidaan antaa.

Oppimispäiväkirja ei ole ” mitä ajattelin tänään”- päiväkirja tai kokoelma puhtaaksikirjoitettuja luentomuistiinpanoja, vaan olennaista siinä on itsereflektio, oman oppimisprosessin hahmottaminen, oman osaamisen ja oppimistavoitteiden analysointi. Oppimispäiväkirja antaa mahdollisuuden miettiä missä ollaan ja mihin pitäisi päästä.

Oppimispäiväkirjana opiskelija yhdistelee uutta kurssilla oppimaansa aiempiin tietoihinsa ja kokemukseensa.

Ohjeita kirjoittamiseen

Oppimispäiväkirjaa on tarkoitus kirjoittaa säännöllisesti, viikottain. Oppimispäiväkirjaa ei siis voi kirjoittaa kurssin lopussa juuri ennen palautuspäivä, koska sen on tarkoitus olla oppimisprosessin kuvaus.

Arviointi

Oppimispäiväkirjanprosessin tarkoituksena on oppia esittämään/ kuvaamaan asioita omin sanoin, yhdistelemään kurssilla opittua aiempaan tietoon, soveltamaan, analysoimaan, pohtimaan ja arvioimaan tietoa.

Ajattelua voisi kuvata käyttäen verbejä, jotka kuvaavat ajattelua eri tasoilla.

Tieto. Näytä, että tiedät.
Ymmärrys. Näytä, että ymmärrät.
Sovellus. Näytä, että pystyt käyttämään oppimaasi.
Analyysi. Näytä, että pystyt löytämään olennaiset asiat.
Synteesi. Näytä, että pystyt luomaan ajatuksia ja kokonaisuuksia.
Arviointi. Näytä, että pystyt arvioimaan ideoita, tietoa, menettelyjä ja ratkaisuja.

Oppimispäiväkirjan hyötyjä

–  asioiden säännöllinen käsittely edistää oppimista-oppimispäiväkirjan teko kannustaa tähän,( vertaa kirjatentin pänttääminen edellisenä iltana).
– itsereflektiotaito kehittyy- tärkeä työelämätaito
Ammattiopistossa opiskelijalla on vastuu omasta oppimisestaan. Tämä edellyttää mm. Itsereflektiokykyä, kykyä seurata ja arvioida omaa oppimistaan, tunnistaa kehittämiskohteita ja paikata niitä. HOPS- prosessi lähtee tästä samasta ajatuksesta, joten oppimispäiväkirja voidaan nähdä tavallaan fokusoituneena, kurssikohtaisena HOPSina.

Hiuskillassa  oppimispäiväkirjan muodoksi on valittu blogi, joka toimii arvioinnin työkaluna. Blogi toteutetaan blogger-pohjaan, jotta sitä voi hyödyntää myös opiskelun päätyttyä. Blogi toimii erinomaisena oman osaamisen ja oppimisen markkinointi työkaluna esim.töitä haettaessa valmistumisen jälkeen. Hyvin perusteltuna oppimispäiväkirjan voi tehdä vihkoon, käsin jonka palauttaa viikottain opettajalle.

Opiskelija pitää henkilökohtaista blogia koko opintojensa ajan. Hän havainnoi, dokumentoi ja reflektoi blogissa opintojensa yhteydessä tekemänsä ammattitaitovaatimusten saavuttamiseen tähtäävät työ- ja oppimistehtävät. Opettajan tehtävä on ohjeistaa sekä tehtävän suorittaminen että blogiin raportoimisen näkökulma ja opettaa opiskelijat oppimaan tehokkaasti. Kirjoittaminen ei ole ainoa tapa tehdä oppimispäiväkirjaa vaan siinä voi käyttää uusia työkaluja: kuvat, videot, sanelut, sarjakuvat, sähköiset esitysohjelmat, posterit ja käsitekartat jne.
Blogin tarkastelu yhdessä ryhmän kanssa on hyvä tapa reflektoida opittua ja siitä hyötyvät myös opiskelijat, joiden oma blogityöskentely ei ole kovin syvällistä. Sekä kirjallisen että suullisen palautteen tulee olla ohjaavaa ja kannustavaa. Blogin ulkoasu on opiskelija oma valinta. Opettajan tehtävä on vaatia hyvien tapojen ja maun noudattamista. Asialliseen ulkonäköön kannustaa myös se, että opiskelijat tietävät blogin olevan erinomainen työssäoppimispaikan ja työn hakuväline. Siitä voi näyttää työnantajalle osaamisensa ja oppimiskykynsä.

Opiskelijoiden blogeihin

 

Yhteystiedot
Hiuskilta Facebook
Hiuskilta YouTube
Kiltakoulut linkkejä

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *