3.3 jakso

Kampaus ja ehostus

Hiusalan yrittäjyys ja yritystoiminta

Työssäoppiminen ja Näyttö

•    Kampaukset ja ehostus
•    Permanentti

Oppimisympäristöt/ avoimet, itsenäistä tiedon hankintaa yksin ja ryhmässä
•    tyylit ja persoonallisuus kampauksissa ja ehostuksissa
•    ajankohtainen muoti kampauksissa ja ehostuksissa
•    blogin (oppimispäiväkirjan, ylläpitäminen)
•    asiakaslähtöinen toiminta ja oman työn markkinointi
•    näyttöjen suunnittelu ja toteutus
•    asiakasanalyysit ja työsuunnitelmat

Oppimisympäristö/ top ohjaajan johdolla
•    työpaikkaan, koneisiin, laitteisiin ja tuotteisiin perehdyttäminen
•    analyysien ja työsuunnitelmien tarkastaminen
•    näyttöjen vastaanottaminen
•    arviointiin ja palautteen antamiseen harjaantuminen

Oppimisen arviointi
–    Itsearviointi ja vertaisarviointi
•    tekeminen ja toimiminen
•    osallistuminen
–    Itsearviointi
•    jakson itsearviointi

Opettajan ohjaus ja tuki
•    palaute opiskelijalle ja ryhmälle