Oppimisen työkaluja

Hiuskillan toiminnan oppimisen mahdollistajina ja vauhdittajina käytetään seuraavia työkaluja. Osa työkaluista on Tiimiakatemian kehittelemiä ja ne ovat syntyneet vuosina 1993-2001 ja niitä on kehitetty seuraavien vuosien aikana yhdessä tiimioppijoiden kanssa. (dialogi,esimororola, motorola, oppimissopimus)
• Tiimi, kotiryhmä (dialogin taito, yhteiset pelisäännöt, yhteisöllisyyden ylläpitäminen)
• Opettajat/valmentajat (vuorovaikutteiset oppimistilanteet)
• Blogi, oppimispäiväkirja (oman oppimisen dokumentointi, reflektointi)
• Oppimissopimus (omat tavoitteet, oman oppimisprosessin rakentaminen)
• Projektit (työkalu yhdessä tekemiseen ja oppimiseen)
• Projektin tekemisen työkalut (esimotorola, projektisuunnitelma, myyntikirjeet, hissipuheet, yhteistyösopimukset, laskut, motorola)
• NY-yritykset (yrittäjämäinen toiminta ja asenne, omien vahvuuksien ja heikkouksien kartoittaminen, oman osaamisen markkinointi)
• Facebook, Whatsupp (viestintätaidot, yhteisöllisyyden ylläpitäminen, oppimisen jakaminen)
• Itsearviointi, motorola (oman oppimisen ja tavoitteiden arviointia)

Esimotorolan idea (käytetään varsinkin projektien yhteydessä)
Nimi tulee Motorola- nimisestä yrityksestä, joka yritti vuosikaudet saada projektipäälliköt kirjoittamaan raportin projektin päätyttyä. Yhtiössä kehitettiin neljän kysymyksen raportointijärjestelmä, joka on ollut Tiimiakatemialla käytössä 15 vuotta. Huomattiin nopeasti myös että loppuraportointi ei riitä vaan projektin alkuun on kehitettävä työkalu. Uuden työkalun lanseeraus onnistui hyvin, kun he keksivät käyttää esimotorola- nimeä. Tätä kautta myös motorolasta tulee parempi.
Esimotorolan kysymykset ovat seuraavat:
1. Mitkä ovat tämän asiakasprojektin tavoitteet?
2. Mitkä ovat tämän asiakasprojektin hyödyt asiakkaalle ja mikä on asiakkaan rooli?
3. Mitä teoriatietoa sovellamme tässä projektissa?
4. Mitä osaamista ja taitoja tämän projektin toteuttaminen vaatii?
5. Miten tämä projekti vie meidät kohti päämääräämme/visiotamme?
Esimotorolan tarkistaminen auttaa tekemään hyvän motorola- raportin.

Motorolan kysymykset ovat seuraavat:
1. Mikä meni hyvin?
2. Mikä meni huonosti?
3. Mitä opimme?
4. Mitä teemme seuraavan kerralla paremmin?
5. Mitä panemme käytäntöön, että etenemme kohti päämääräämme+

Linkkejä Tiimiyrittäjyyteen, ryhmäytymiseen, ideointiin:
Ryhmäytymisopas Mast
Ideapakka, pakallinen ideoita
NY- 6h, NY- 12h, NY 24-h leirit
Ideointimenetelmiä työpajoihin
Tiimivalmentajan parhaat työkalut
Tiimiakatemia
HIT MR /tähän FB-linkki

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *