Teams – luokkatiimi

Teams-sovelluksen luokkamuotoista tiimiä voi käyttää yksinkertaisena oppimisalustana, jonne voi kerätä tehtäviä ja kyselyitä. Opiskelijat voivat vastata tehtäviin sen sijaan, että palauttavat vain erillisiä tiedostoja. Opettaja voi antaa tehtävän palautuksen yhteydessä palautetta opiskelijalle ja pisteyttää palautetun tehtävän.