Esimerkkejä lohkoista

Kappale. Tämä lohko on nimeltään kappale. Kappale sopii tavallisen tekstinkappaleen kirjoittamiseen. Yhteen kappaleeseen voi periaatteessa kirjoittaa pitkätkin pätkät tekstiä, mutta tekstin muokkaaminen myöhemmin voi olla helpompaa, jos laittaa jokaisen kappaleen omaksi lohkokseen. Lohkoa reunustavan laatikon ollessa näkyvissä, näet yläreunassa valikon, jossa voit tasata tai keskittää tekstiä, lihavoida, kursivoida tai linkittää. Kolmesta päällekkäisestä pisteestä saa näkyviin vielä lisää asetuksia.

Tämä lohko on otsikko (H2)

Tämä lohko on otsikko (H3)

Tämä lohko on otsikko (H4)

Tämä lohko on otsikko (H5)
Tämä lohko on otsikko (H6)
 1. Tämä lohko on lista.
 2. Tähän voi listata asioita.
 3. Listattavia asioita on hyvä olla useampia, jotta listaaminen on järkevää.
 4. Lohkon yläreunan valikosta voit valita, onko lista järjestämätön vai numeroitu.
 5. Katso, mitä muita valintoja listalohkolle voi tehdä!

Seuraava lohko on kuva

Valitse +-merkistä uudeksi lohkoksi kuva. Kuvan siirtäminen tai tuominen blogiin on helppoa. Muista aina tekijänoikeudet!

Kun kuvalohko on valittuna, voit asetukset-valikossa asettaa sille alt-tekstin. Alt-teksti kertoo kuvasta niille ihmisille, jotka eivät voi nähdä sitä. Kuvaile kuvan sisältöä lyhyesti. Asetukset-valikosta saat myös muutettua kuvan kokoa.

Kuvalohkon yläreunasta pääset tekemään kuvan tasauksen vasemmalle/oikealle tai keskityksen sekä tekemään valintoja kuvan leveydestä ja muuten muokkaamaan kuvaa.

Tekstieditorin näkymä, jossa lisätään uusia lohkoja.
Uuden lohkon valitseminen

Tämä lohko on nimeltään lainaus.

lainaus se on.

Kokeile rohkeasti, millaisia erilaisia lohkoja käytettävissäsi on edellä esiteltyjen kappaleen, väliotsikkojen, listan, kuvan ja lainauksen lisäksi. Lohkoista pitäisi löytyä vielä ainakin galleria, tiedosto, video, ääni, tiedosto ja MetaSlider.

Lohkonvalintaikkunan sivupalkkia liu’uttamalla alaspäin näkyviin tulee vielä lisää valintoja:

 • Rivinsisäiset elementit – voit lisätä elementinsisäisen kuvan
 • Yleiset lohkot – täältä näet tavallisimmat lohkot
 • Muotoilu – jos esim. tarvitset taulukon tai haluat kirjoittaa koodia
 • Asettelun elementit – saat lisättyä esim. painikkeen, sarakkeet, sivunvaihdon…
 • Vimpaimet – voit lisätä joitain vimpaimia sivulle tätä kautta
 • Upotukset – upota sivulle esim. YouTube-video helposti