Blogin kirjoittaminen

Blogi on julkinen verkkosivu, joka voi sisältää tekstin lisäksi esimerkiksi tekstiä tukevia kuvia ja videoita. Blogikirjoitusta voidaan kutsua myös postaukseksi tai artikkeliksi. Blogikirjoitukset julkaistaan yleensä omalla nimellä.

Ideoita blogin aiheiksi

 • Opiskelijoiden oppimispäiväkirjat (koko opintojen ajan, yhden kurssin ajan – postaukset voivat olla myös suljettuja).
 • Blogi opiskelijan oman ammatillisen kasvun välineenä
 • Kv-toiminta: opiskelijoiden matkapäiväkirjat vaihtoajalta
 • Opiskelijat kertovat: yhdessä tekemistä, kokeilua, tuotoksia, työssäoppimista, hyvää oppimista.
 • Opettajat jakavat hyviä opetusideoita ja mielenkiintoisia opetuskokeiluja.
 • Opettajan/opettajien ohjausblogit
 • Oppilaitoksen/yksikön erilaiset ajankohtaiset tapahtumat
 • Opetukseen liittyvät kiinnostavat asiat ja ilmiöt omalla alalla (esim. mitä tapahtuu muissa lukioissa/ammattiopistoissa, vierailut, oman alan tapahtumista kertominen)
 • Opettajat kertovat vaihto- tai työelämäjaksoista.

Bloggaussuunnitelma

Blogisi voi parhaimmillaan kerätä suuren joukon innostuneita lukijoita. On hyvä tehdä aluksi bloggausuunnitelma, jotta blogiin tulisi uusia postauksia säännöllisin välein. Mikä on blogisi tavoite? Pohdi, mistä ja kenelle haluat kirjoittaa ja milloin. Mieti valmiiksi ainakin 4-5 kirjoituksen aiheet ja aikataulu. Jos se on mahdollista, voit myös laatia etukäteen valmiiksi muutaman blogipostauksen, jotka julkaiset haluamanasi ajankohtana.

Ohjeita kirjoittamiseen

Pyri kirjoittamaan yhdestä itsellesi tutusta aiheesta kerrallaan ja elävöitä artikkelia esimerkiksi kuvin ja videoin, joita sinulla on oikeus käyttää. Jos kirjoittaminen tuntuu vaikealta, kokeile hahmotella ja jäsentää aluksi esimerkiksi miellekartan avulla, mistä asioista haluat kertoa. Toisaalta jos kirjoittaminen soljuu luonnostaan vaivattomasti, tekstiä on helppo muotoilla ja jäsennellä blogissakin. Jaa teksti sopivan mittaisiin kappaleisiin, jotta se on helpommin luettava. Käytä tarvittaessa väliotsikoita.

Blogikirjoituksen ei tarvitse olla rönsyilevä, vaan usein tiivistäminen kannattaa. Vain kirjoittamalla löydät oman äänesi ja tyylisi. Ajattele lukijaa, kun kirjoitat. Käytä sellaista kieltä ja termejä, että ajateltu lukija ymmärtää, mistä kerrot. Kun blogikirjoitus on valmis, lue se vielä itsellesi ääneen ja tee tarvittavat korjaukset, tai pyydä kommentteja kaverilta.

Otsikointi

Otsikko on ensimmäinen asia, joka artikkelistasi luetaan. Sen tarkoitus on herättää lukijan kiinnostus – lisäksi sen tulee olla riittävän informatiivinen ja vastata artikkelin sisältöä. Voit tehdä aluksi kirjoituksellesi ”työotsikon” ja muotoilla valmiin otsikon aivan viimeiseksi.

Yhdessä kirjoittaminen on mukavampaa

Blogia voi kirjoittaa yksin, mutta yhdessä kollegoiden ja opiskelijoiden kanssa siitä voi saada eloisamman ja kiinnostavamman, ja se myös vähentää yksittäisen kirjoittajan työtaakkaa, kun jokainen bloggaa vuorollaan.

Aluksi voit halutessasi pyytää muilta kirjoittajilta postauksia vaikka sähköpostiisi ja viedä ne itse. Kun harjaannut blogin käyttäjänä, voit kutsua toisia kirjoittajiksi blogiisi. Tällöin voit neuvoa heidät kirjoittamaan postauksen suoraan blogiisi. Blogin ylläpitäjänä olet kuitenkin itse vastuussa blogin sisällöstä.

Vinkkejä

 • Linkitä artikkeliisi sivuja, joista löytyy lisätietoja.
 • Linkitä aikaisemmat aiheeseen liittyvät artikkelisi.
 • Haluatko artikkeliisi kommentteja vai poistatko kommentoinnin käytöstä?
 • Lisää artikkelillesi 3-5 aihepiiriä kuvaavaa avainsanaa.
 • Mieti, mikä on hyvä julkaisuajankohta postauksellesi. Ajasta tarvittaessa.
 • Jaa artikkeliasi somekanavissa, jotta muutkin pääsevät seuraamaan, miten hienosti opiskelu ja opetus teillä sujuu.