Artikkelin ja sivun erot

Blogiin voi tuoda sisältöä sekä artikkelin että sivun muodossa ja ne näyttävät hämäävän samanlaisilta. Mitä eroa on artikkelilla ja sivulla?

Artikkeli

Artikkeli on ajankohtainen kirjoitus, blogipostaus. Artikkelit näkyvät blogissa aikajärjestyksessä siten, että uusin kirjoitus näkyy syötteessä ensimmäisenä ja vanhin viimeisenä. Artikkelien järjestystä syötteessä ei voi muuttaa. Artikkelit sopivat ajankohtaisten asioiden ja uutisten jakamiseen, bloggaamiseen.

Artikkelien lopussa on usein kommentointimahdollisuus ajatusten vaihtoa varten. Artikkeleita halutaan usein jakaa sosiaalisessa mediassa, joten artikkelin ohessa on yleensä sosiaalisen median (Facebook, Twitter…) jakonapit. Artikkelille voi myös asettaa kategorioita ja avainsanoja, jotka helpottavat artikkeleiden hakua.

Artikkelit ovat kaikki keskenään samanarvoisia. Ei voi olla ala- tai yläartikkeleita.

Sivu

Sisältösivu luodaan pidempiaikaista, yleensä pysyvää sisältöä varten. Esimerkiksi tämä sivu kertoo artikkelin ja sivun eroista. Sivujen julkaisuajankohdalla ei ole vaikutusta siihen, missä kohdassa ne näkyvät. Sen sijaan sivut ovat hierarkisia, yhdelle sivulle voi tehdä useita alasivuja ja sivujen väliin voi tehdä uusia sivuja. Sivujen järjestystä voi muuttaa mielin määrin tarpeen mukaan.

Sivuille ei voi määrittää avainsanoja tai kategorioita. Sivujen yhteydessä ei välttämättä ole tarpeellista olla jakonappejakaan – riippuu sivun sisällöstä, onko sitä järkevää jakaa sosiaalisessa mediassa vai ei.

Huom! Sekä sivujen että artikkeleiden sisältö on myöhemmin muokattavissa. Tärkeintä onkin suunnitella ennen sisällön tuottamista blogiin, onko kyse ajankohtaisesta blogipostauksesta vai pysyvämmästä sisällöstä, ja päättää sen perusteella, luoko uuden artikkelin (blogipostaukselle) vai sivun tai sivuja (pysyvämmälle sisällölle).

Sisällön kirjoittaminen ja tuominen artikkeleihin ja sivuihin tapahtuu samalla tavalla, tekstieditori Gutenbergin avulla, ja sitä käsitellään seuraavilla sivuilla.