Artikkelit ja sivut

Blogissa voi olla sekä artikkeleita että sivuja. Artikkelilla tarkoitetaan tavallista blogikirjoitusta. Artikkelit näkyvät blogisyötteessä aikajärjestyksessä, uusimmasta vanhimpaan.

Blogiin voi luoda sisältöä myös sivuina. Esimerkiksi tässä Esimerkki-blogissa lähes kaikki sisältö on sivuina. Sivut pysyvät paikoillaan julkaisuajankohdasta riippumatta. Tässä blogissa ohjeisiin voisi siis lisätä uuden sivun tarvittavaan kohtaan vaikka kahden sivun väliin. Saman sisällön tuominen artikkelina näyttäisi sen syötteessä blogikirjoitusten kärjessä.

Artikkelit ja sivut voivat näyttää hämäävästi hyvin samanlaisilta, mutta niissä on joitakin eroja, joita käsitellään seuraavalla sivulla.