Aihearkisto: eTutorit

Windows puhelimet ja langaton peilaus

Useat osastot miettivät tällä hetkellä älypuhelimen hankintaa. Alla olevassa kuvassa on listattuna muutamia ominaisuuksia tuetuista puhelinmalleista (kamera kohdassa ensimmäinen tarkkuus on takakamera ja jälkimmäinen etukamera). Akun kestossa on ilmoitettu valmiusaika eli puheaika on tietenkin paljon pienempi.

windows-puhelimet

Omasta mielestäni opettajien kannattaa hankkia käyttöön joku malleista 635, 735, 830. Nämä kolme mainitsemaani mallia tukee langatonta peilausta. Olennaisinta on ehkä miettiä, kuinka tarkan kameran tarvitsee käyttöönsä.

Langaton peilaus

Lumian puhelinmallit 635, 636, 638, 730, 735, 830, 930, 1520 tukevat langatonta peilausta. Yksinkertaisesti kerrottuna videotykkiin liitetään Miracast vastaanotin, jonka jälkeen voit muodostaa puhelimella langattoman yhteyden videotykkiin ja peilata puhelimen näytön videotykille. Tekniikka on hyvin yksinkertainen ja käytännössä tämän kuntoon laittamiseen menee vain muutama minuutti.

  1. Liitä Miracast laite videotykkiin
  2. Yhdistä puhelin miracast laitteeseen (Asetukset –> Näytä toisessa näytössä –> yhdistä)
  3. Langaton peilaus on toiminnassa

Videotykissä pitää olla HDMI liitin Miracast laitteen liittämistä varten. Sekä ääni että video siirtyy langattomasti puhelimen ja videotykin välillä. Tällä hetkellä Suomen markkinoilta löytyy kolmea eri Miracast vastaanotin mallia (hinnat liikkuvat 70-100€ paikkailla (sis.alv.24%))

Mihin langatonta peilausta voisi käyttää?

  • Luokkaopetuksessa LIVE videokuvan näyttämiseen jostain esineestä videotykille, jolloin koko luokka näkee mistä on kyse (kaikki ei aina mahdu esineen ympärille).
  • Opettaja voi ottaa työpäivän aikana kuvia kameralla ja päivän päätteeksi kerrata päivän opit käymällä kuvat läpi (kuvia ei tarvitse alkaa siirtämään tietokoneelle ja tekniikan saa toimimaan nopeasti).
  • Esitysgrafiikan näyttö pilvipalvelusta (esimerkiksi powerpoint tms…)

Mobiililaitteiden peilaaminen Netgear Puhs2TV-laitteella (Byodroid -hanke)

Etutorin kokemuksia kiltailusta

Kiltamalli on koulutuskeskus Tavastiassa kehitetty pedagoginen toimintatapa, jota on kehitetty Kiltakoulut -hankkeessa. Toimintamallissa painotetaan yhteistoiminnallista oppimista ja vertaisoppimista. Kiltatoiminnan pääperiaatteita ovat, että käytössä on avoin oppimisympäristö ja, että jokainen opiskelija pitää oppimispäiväkirjaa. Oppimista tuetaan vertaisoppimisella ja tutoroinnilla sekä panostamalla ryhmän työilmapiiriin. Työvälineinä käytetään mobiililaitteita ja sosiaalisen median välineitä kuten Wikiä, blogeja, Facebookia ja WhatsAppia. Vastaavaa mallia on kehitetty myös Salon seudun ammattiopistossa Keikkailu-nimellä. Keikkailussa painottuvat edellisten lisäksi yritteliäisyys ja projektimainen työskentelytapa.

Kiltakoulutus käynnistyi Jyväskylän ammattiopistossa syksyllä 2014. Hius-, kauneus- ja vaatetusalan etutorin näkökulmasta kiltamaisten toimintatapojen käyttöönotto on ollut vilkasta kaikilla aloilla. Vauhdikkaimmin kiltamalli on käynnistynyt hiusalalla, joka on liittynyt Kiltakouluihin mukaan, ja heille on suunniteltu alaa kuvaava logo. Vaatetusalan kiltamallissa on painottunut uusiin toimitiloihin siirtyminen, ja mallin suunnittelu samoihin tiloihin siirtyvien, muiden toimijoiden kanssa. Kauneusalan alkuvaiheissa ovat painottuneet blogityöskentely ja videoiden tuottaminen..

Yhteisenä nimittäjänä em. aloille on ollut oppilaitoksen ylläpitämän, WordPress-pohjan luominen ja käyttöönotto kevään ja syksyn 2014 aikana. Julkaisualustat ovat alakohtaisia ja avoimia. Kaikilla kyseisen alan opettajilla on käyttö- ja muokkaamisoikeudet blogeihin. Blogit löytyvät seuraavien linkkien takaa:

WordPress-alustan perustoiminnot tulivat tutuiksi melko nopeasti. Haastavinta suunnitteluvaiheessa oli valikkorakenteen muokkaaminen niin, että se palvelisi opiskelijoita parhaalla mahdollisella tavalla. Vaihtoehtoina oli joko opetussuunnitelman rakenteen mukainen, tai sitten vuosittain ja jaksoittain etenevä jäsennys. Päädyimme jälkimmäiseen, koska mielestämme se tuki paremmin tietojen löydettävyyttä.

Sivuja ja jaksoja linkittäessäni havaitsin, että valikkorakennetta olisi mahdollista keventää. Tällöin yksi alavalikkorivistö jäisi pois, mikä tukee paremmin aineiston luettavuutta etenkin silloin, kun sitä selaillaan mobiililaitteella. WordPress-pohjien rakennetta ja sisältöä kehitetään kuluvan lukukauden aikana vastaamaan paremmin opiskelijoiden, mutta myös opiskelijoiden tarpeita.

Hius-, kauneus- ja vaatetusaloilla blogipohjan perusrakenne on sama, mutta niiden sisällössä painottuu alakohtaiset erot. Yhdistäviä sisältöjä ovat mm. alakohtaiseen opiskeluun, yrittäjyyteen, Taitaja-toimintaan, hankintapaikkoihin ja työssäoppimiseen liittyvä aineisto. Seuraava vaihe on atto-aineiden integrointi sujuvaksi osaksi blogityöskentelyä.

Alkuvaiheessa myös Petäjäveden toimipisteen, tekstiili- ja vaatetusalan artesaani koulutus oli tuottamassa sisältöä Vaatetin-blogiin, mutta suunnitelmat muuttuivat matkan varrella.  Artesaani-koulutukselle päätettiin luoda oma WordPress-alusta, koska alusta palvelisi paremmin kokonaisuudessaan koko artesaani-koulutusta ja heidän opetussuunnitelmansa sisältöjä.

Syksyllä 2014 lähes kaikki, muoti- ja kauneusalojen ryhmät päättivät kirjoittaa blogimuotoista oppimispäiväkirjaa. Useimmat opiskelijat ovat luoneet pohjansa Bloggeriin tai Weeblyyn. Blogityöskentelyn tavoitteena on tarjota avoin ja oppimispäiväkirjamainen työskentelytapa, johon kuvataan omaa oppimista kuvin, tekstein ja videoin. Blogien visuaalisessa ulkoasussa painottuu opiskelijan persoonallisuus ja ammattiala.

Sisällön tuottamisessa on alakohtaisia eroja ja painotuksia, mutta päivitysten lähtökohtina voidaan pitää lyhyitä tiedonhakutehtäviä ja tuotteen valmistusprosessin kuvaamista. Aineistoa tuotetaan koko opintojen ajalta. Muutama jatkava ryhmä on rajannut blogityöskentelyn tietyn projektin tai opinnäytteen koostamiseen.

Myös videoiden tuottaminen on lisääntynyt syksyn kuluessa selvästi. Videointikohteina ovat olleet eri työvaiheet, -tavat ja -välineet. Aineistoa on koostettu Ipadeilla ja oppilaiden omilla mobiililaitteilla kuten älypuhelimilla. Ohjelmistoista suositumpia ovat olleet Imovie ja Movie Maker, joilla kuvat ja videonpätkät on koottu toimiksi esityksiksi. Valmiit videot on varastoitu joko Moniviestimeen tai YouTubeen.

Muista some-välineistä suosituimpia ovat olleet Facebook ja WhatsApp. Facebookia on käytetty luokkakohtaisen informointiin, työssäoppimisen ohjaamiseen ja oppimateriaalin jakamiseen. WhatsAppia on hyödynnetty informointi- ja asiakastyöskentelyvälineellä. Eri välineet tarjoavat hieman erilaisia toimintamahdollisuuksia. Olennaista toimivan ja käyttötarkoitukseen soveltuvan välineen valinnassa on myös ryhmän mielipide ja näkökannat. Jokainen opettaja on ottanut käyttöön ne sosiaalisen median välineet, jotka tuntuvat tukevat parhaiten omaa pedagogista toimintamalliaan.

Yhteistyö on sujunut melko mutkattomasti ja uusia ideoita on syntynyt vauhdilla. Uusien toimintatapojen omaksuminen on vaatinut opettajilta epämukavuusalueella toimimista ja uskallusta hypätä uutteen ja hallitsemattomaan, paikoitellen myös siirtymistä oppijan rooliin. Ongelmia ja päänvaivaa ovat tuottaneet lähinnä langattoman verkon verkkainen toiminta ja yhteisen suunnitteluajan löytäminen. Etutorin näkökulmasta alkusyksyyn on sisältynyt paljon positiivista puhinaa ja pohdintaa. Syksy on ollut vähintäänkin mielenkiintoinen, mutta melkoisen kiireinen.

Sirpa Vauhkala

Tule oppimaan uutta opetusteknologiasta!

Uusi vuosi on pyörähtänyt käyntiin, uudet kujeet mielessä itse kullakin. Olisiko tänä vuonna ajankohtaista kehittää omaa osaamista vaikkapa soveltamalla opetusteknologiaa omaan opetukseen entistä paremmin?

Jyväskylän koulutuskuntayhtymän henkilöstölle sekä perusopetuksen henkilöstölle (OSAAVA-hanke) tarjotaan tänä keväänä opetusteknologian perustaitoja opettavia kursseja. Kurssit ovat käyttäjälähtöisiä, lyhyitä ja maksuttomia opetuskokonaisuuksia, joissa tavoite on antaa näkökulmia teknologian soveltamiseksi oppimisen ja opetuksen tueksi. Ennakko-osaamista ei vaadita.

Tervetuloa oppimaan uutta ja innostumaan!

Kevään 2014 koulutukset löydät täältä: https://blogit.gradia.fi/eope/taitokurssit/

Apua arkeen – eTutorit Jyväskylän koulutuskuntayhtymässä

Jyväskylän koulutuskuntayhtymän eTutor-toiminnan tavoitteena on sekä madaltaa henkilöstön kynnystä ottaa uusia opetusteknologioita käyttöön että tukea heitä pedagogisten ratkaisuiden uudistamisessa.

Jos arjessa tulee pulmia välineiden kanssa työskennellessä, eTutor toimii henkilöstön uuden teknologian käytönaikaisena lähitukena. Voit olla yhteydessä oman yksikkösi eTutoriin Optiman, aktiivitaulujen tai verkkokokousjärjestelmän tiimoilta.

eTutoreiden yhteytiedot löydät tällä hetkellä parhaiten intrasta Ammatillinen nuorten koulutus – Verkko-opiskelu ja oppimisympäristöt -otsikon alta.