Vaatetusalan uudet pedagogiset oivallukset

Vaatetusalan opetussuunnitelmaan sisältyy portfolion työstäminen. Portfolio kootaan jokaisesta opintovuodesta, ja sen voi toteuttaa manuaalisesti tai digitaalisesti. Digitaalisen portfolion julkaisualustana käytetään blogia, koska se on ollut opiskelijoille luonteva väline oman oppimisen dokumentointiin.

Vaatetusalan opinnot painottuvat tuotteiden valmistukseen, mikä näkyy myös portfolioiden sisällöissä. Niissä korostuvat valmistusprosessi tai valmiit tuotteet. Pääpaino on valokuvilla, piirroksilla ja videonpätkillä, joita täydennetään tekstillä. Sisällön tuottamisen näkökulmasta käyttökelpoisia työvälineitä ovat olleet älypuhelin, pokkari ja tabletti.

Blogi toimii oppimispäiväkirjana, jossa esitellään ja reflektoidaan omaa oppimista ja osaamista. Opintojen alussa opiskelijoita ohjataan julkaisualustan valintaan, netikkettiin kuten tekijänoikeuksiin ja sisällön tuottamiseen liittyvissä asioissa. Julkaisualustana on käytetty Bloggeria, Weeblyä ja Tumblria.

Opiskelijan persoona saa näkyä toteutustavassa, joten ulkoasun suunnitteluun ja sisällön tuottamiseen annetaan melko vapaat kädet. Jonkinlaisena raamina on ensimmäisen, toisen tai kolmannen vuoden toteutussuunnitelma, mutta kokonaisuuteen voi sisällyttää esimerkiksi ammattialaa tukevaa aineistoa kuten harrastustoimintaa.

Blogeja katsellaan yhdessä aika-ajoin esimerkiksi opintokokonaisuuden vaihtuessa, jolloin jokainen voi kertoa omasta toteutuksestaan tai esitellä bloggauksessa käyttämiään sovelluksia. Näin erilaiset toteutustavat ja käytänteet sekä muut vinkit jaetaan koko ryhmälle. Lisäksi opiskelijat voivat tutustua toistensa blogeihin ja kommentoida niitä vaikkapa pareittain. Henkilökohtainen ohjaus luonnistuu parhaiten ohjaustilanteissa, joissa annetaan palautetta oppimisesta tai osaamisesta. Lukuvuoden lopussa blogi arvioidaan, ja siitä annetaan henkilökohtainen palaute.

Bloggaus kehittää selvästi valmistusprosessin hahmottamista, ammattisanaston ja sisällöntuottamisen hallintaa sekä tekstin tuottamistaitoja. Sisällön tuottaminen voidaan integroida osaksi yhteisiä aineita kuten äidinkieltä, englantia tai vapaasti valittavia opintoja. Bloggaus on ollut motivoivaa ja opiskelijat ovat ylpeitä blogeistaan. Blogein ansiosta opiskelusta ja oppimisesta tulee näkyvää, joten esimerkiksi kotiväki voi seurata opintojen etenemistä lähes reaaliajassa.

Kaiken tavoitteena on, että viimeisen opiskeluvuoden blogi on ammatilliselta sisällöltään kompakti, esittelyvalmis kokonaisuus, jota voidaan hyödyntää esimerkiksi työnhaussa, opinnäytteenä tai hakeuduttaessa jatko-opintoihin.

Teksti:

Sirpa Vauhkala, opettaja

Jyväskylän ammattiopisto