Vahvistu verkossa -hankkeessa on kevään aikana innostuttu ja innostettu opin äärelle

Kevään 2019 aikana Vahvistu verkossa -hankkeessa on ollut opiskelijoita vahvistumassa ja motivoitumassa. Yhteistä kaikille hanketoimille on ollut iloinen yhdessä tekeminen ja myönteisten oppimiskokemusten kartuttaminen. Kokemukset ovat olleet myönteisiä sekä vahvistujille, että meille hanketoimijoille. Koemme olevamme tärkeällä asialla ja uskomme tämän välittyvän kaikesta tekemisestämme.

Mobiililaitteiden käyttöä on harjoiteltu Vahvistu verkossa -hankkeessa asiantuntijoiden opastuksella.

Taikoja II -koordinaatiohankkeen järjestämässä verkostotapaamisessa Tampereella 16. toukokuuta kehitettiin hankeviestintää. Tapaamisessa oli mukana sekä uusia, että pidemmän aikaa toimineita hankkeita. Vahvistu verkossa -hankkeen väki sai tuoreita näkökulmia hankeviestintään ja myös uusia yhteistyökumppaneita. Verkostoyhteistyössä korostuu asioiden jakaminen, toisilta oppiminen ja yhdessä tekeminen. Avoimuus on kaikkien etu, jotta voimme kehittää asioita eteenpäin siitä, mihin joku toinen on päässyt. Kuten sanonta kuuluu, polkupyörää ei kannata keksiä uudestaan. Vahvistu verkossa -hanke verkostoitui esimerkiksi Turussa toimivan Perusta -hankkeen kanssa, yhteistyötä on jo tehty kesäkuussa ja yhteistyö jatkuu syksyllä.

Tampereen verkostotapaamisessa hankeviestintää kehittämässä Tiia Rautiala-Rantanen, Mari Järvenpää ja Anne Rongas Vahvistu verkossa -hankkeesta.

Vahvistu verkossa -hanke oli mukana myös Mobiilikesäkoulussa Mustialassa 6.-7.6.2019. Ohjelmassa oli esimerkiksi mobiilioppimista, yhteisöllisyyttä ja toiminnallisia pisteitä. Vahvistu verkossa -hankkeen toimintapisteellä tutustuttiin oman mobiililaitteen mahdollisuuksiin oppimisen apuna. Mobiililaitteissa on jo valmiina monenlaisia oppimista helpottavia toimintoja ja esilaisia sovelluksia lataamalla saa vielä lisää toimintoja. Oppimista auttavia ja tukevia toimintoja ovat esimerkiksi puheesta tekstiksi -ominaisuus ja mobiililaitteen toimintojen ohjaaminen puhumalla.

Mobiilikesäkoulussa tutustuttiin mobiililaitteiden mahdollisuuksiin oppimisen apuna Tiia Rautiala-Rantasen, Anne Rongaksen ja Marjo Lehtosen toimintapisteellä.
Vahvistu verkossa -hankkeen Anne Rongas opastaa, miten oman mobiililaitteen ominaisuuksia voi hyödyntää.

Vahvistu verkossa -hankkeen toimijat toivottavat kaikille hyvää kesää!

Syksyllä taas vahvistutaan ja innostutaan yhdessä, mutta nyt kirmataan kesälaitumille!  

Vahvistu verkossa mukana ITK-päivillä Hämeenlinnassa

Interaktiivinen Tekniikka Koulutuksessa (ITK) on Suomen suurin digitaalisen koulutuksen ja oppimisen tapahtuma. ITK-konferenssi kokoaa vuosittain yhteen lähes 2 000 opettajaa, rehtoria, opetusteknologian asiantuntijaa, tutkijaa, päättäjää, opiskelijaa ja muita asiasta kiinnostuneita interaktiivisen tekniikan äärelle. ITK-päivät järjestettiin jo 30. kerran Hämeenlinnan Aulangolla. Tänä vuonna myös Vahvistu verkossa -hankkeella oli ITK-päivillä posteri, jossa esiteltiin hanketta.

Vahvistu verkossa -hankkeen posteri ITK-päivillä 2019.

Posterin luona oli monia hyviä kohtaamisia, kun keskustelimme aikuisten perustaidoista ja Suomen tuloksista PIAAC-tutkimuksessa. Monet olivat yllättyneitä siitä, että jopa miljoonalla suomalaisella aikuisella on vaikeuksia tietokoneiden avulla tapahtuvassa ongelmanratkaisussa työssä ja henkilökohtaisessa elämässä. Monet palvelut, kuten pankki-, vakuutus-, verotus- ja erilaiset ajanvarausasiat, ovat jo siirtyneet verkkoon ja yhä useammat palvelut siirtyvät jatkossa sähköisille alustoille. Arjen asioiden hoitaminen voi olla haasteellista tai jopa mahdotonta, jos tarvittavia tieto- ja viestintäteknisiä taitoja ei ole. Näitä arjessa tarvittavia perustaitoja Vahvistu verkossa -hankkeessa vahvistetaan. Jokainen oppii, kun se mahdollistetaan kullekin sopivilla tavoilla. Pedagogisen osaamisen lisäksi hankkeella on kannettavia tietokoneita, joita saa lainata perustaitojen vahvistamisen ajaksi, jotta kenenkään oppiminen ei ole oman laitteen puuttumisesta kiinni.

Kevään aikana Vahvistu verkossa -hankkeessa tehdään monenlaista yhteystyötä ja tavataan monissa kokoonpanoissa, hankeen teemoja eteenpäin vieden. Vahvistu verkossa -hankeen toteuttajat tapaavat keskenään, tavataan muiden Taito -hankkeiden kanssa ja osallistutaan Tampereella järjestettävään Taikoja II-koordinointihankeen järjestämään verkostotapaamiseen. Tapaaminen ja keskustelu on tärkeää, jotta voimme ideoida yhdessä sekä oppia toisiltamme.  

Hyvää kevättä!

Terveisin Tiia Rautiala-Rantanen Vahvistu verkossa -hankkeesta

Pilotoinnin merkeissä kevättä kohti

Vahvistu verkossa -hankkeessa on syksyn ja alkutalven aikana tehty kehitys- ja mallinnustyötä, jotta pääsemme pilotointivaiheeseen talven ja kevään aikana. Ensimmäiset opiskelijat on saatu jo hankkeen toiminnan piiriin ja kokemuksia alkaa kertyä. Pilottiryhmässä mukana olevien kokemukset ovat arvokkaita toiminnan kehittämisen kannalta, jotta voimme edelleen kehittää, mallintaa ja pilotoida perustaitoja tukevia, ja osaamista vahvistavia ratkaisuja.
Olemassa olevien ratkaisujen lisäksi hankkeessa kehitetään ja rakennetaan digipedagogista mallia, joka tukee perustaitojen vahvistamista. Organisaatiosta riippuen, käytössä on erilaisia oppimisalustoja, joiden käyttöä hankkeen työpajoissa harjoitellaan. Digitaalisessa ympäristössä toiminen ei ole kaikille tuttua, joten tieto- ja viestintäteknisen osaamisen vahvistaminen on hankkeessa keskeisessä asemassa. Ohjausmallia on kehitetty sellaiseen suuntaan, että ensin tavataan ja kartoitetaan osaaminen. Kartoituksen perusteella vahvistuja ohjataan hänelle sopivien vahvistumismenetelmien pariin. Menetelmiä, ratkaisuja ja malleja on monia, vahvistujan tarpeiden mukaan. Digipedagogisessa ohjausmallissa on monia mahdollisuuksia: yksilöohjausta, ryhmäohjausta ja etäohjausta. Tärkeää on, että oppimismetodit ja ohjausmenetelmät ovat oppimista tukevia ja samalla motivoivia. Kohderyhmää on tarkoitus innostaa opin tielle, joten myönteisten oppimiskokemuksien saaminen on tärkeää opiskelumotivaation kannalta. Näitä onnistumisen kokemuksia Vahvistu verkossa -hankkeessa on tarkoitus tuottaa.

Kevään aikana Vahvistu verkossa -hanke on mukana ITK-2019 -näyttelyssä, joka järjestetään ITK2019 konferenssin yhteydessä hotelli Scandic Aulangon tiloissa Hämeenlinnassa 21-22.3.2019. Meidät löytää Taikoja II-verkostohankkeen näyttelyosastolta. Tule tapaamaan meitä ja keskustelemaan aikuisten perustaitojen vahvistamisesta!

Innostavaa kevään odotusta!

Terveisin Tiia Rautiala-Rantanen, Gradia