Vahvistu verkossa -hanke

Hankkeessa kehitetään, mallinnetaan ja pilotoidaan aikuisten perustaitoja (luku-, kirjoitus-, matemaattisia- ja tvt-taitoja) tukevia ja osaamista vahvistavia digipedagogisia menetelmiä, ratkaisuja ja malleja. Näiden kokonaisuuksien sisällöissä otetaan huomioon oppimista tukevat ja motivoivat oppimismetodit, erilaiset ohjausmenetelmät sekä erityisesti oppimisen autenttisuus ja kontekstuaalisuus. Hankkeessa pyritään saavuttamaan aikuiset, joilla on puutteita perustaidoissa, ja tuomaan heidät toisen asteen koulutuksen piiriin. Toiminnalla pyritään myös ehkäisemään mahdollista syrjäytymistä, sillä perustaidot vaikuttavat kattavasti myös arkielämässä selviytymiseen.

Hankkeen ratkaisujen, menetelmien ja mallien avulla opettaja ja kouluttaja voivat antaa yksilöllistä ohjausta opiskelijoille perustaitojen harjaantumiseen erilaisin digipedagogisin menetelmin. Kontaktiohjausta on mahdollista saada työpajoissa, joihin opiskelija voi osallistua henkilökohtaisen oppimissuunnitelmansa mukaisesti.

Vahvistamalla kouluttajien ja opettajien ohjauksellisia taitoja, digipedagogista ja työvälineosaamistasekä perustaitojen ongelmien tunnistamista saadaan ratkaisukeskeisiä työtapoja opiskelijan ohjaamiseen ja läpäisyn tehostamiseen. Vahvistamalla opiskelijoiden perustaitoja ja innostamalla oppimaan erilaisin digipedagogisin menetelmin opiskelijat valmentautuvat samalla tulevaisuuden työtehtäviin.

Päätoteuttaja:                                                                                                                   Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Gradia/ projektipäällikkö Tiia Rautiala-Rantanen

Osatoteuttajat:                                                                                                              Äänekosken ammatillisen koulutuksen kuntayhtymä/ koordinaattori Minna Takalo-Eskola, SASKY koulutuskuntayhtymä / koordinaattori Mari Järvenpää, Mikkelin kaupungin liikelaitos Otavia / koordinaattori Anne Rongas

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *