Aihearkisto: Kaupan palvelu ja myyntityö

KTT:n top-tehtävä 11 – Kanta-asiakkuus

Suurimmalla osalla yrityksistä on tänä päivänä jonkinlainen kanta-asiakasjärjestelmä.

Kerro oman top-paikkasi kanta-asiakkuudesta.

 • Millainen kanta-asiakasjärjestelmä siellä on?
 • Kuinka asiakkaat voivat siihen liittyä?
 • Mitä etuja yritys tarjoaa kanta-asiakkailleen?
 • Onko asiakkuudessa eri tasoja?
 • Oletko jo päässyt tarjoamaan jäsenyyttä asiakkaille? tai luomaan jäsenyyttä jollekin asiakkaalle?

KTT:n toptehtävä 9 – Reklamaatio

Kuinka sinun top-paikallasi hoidetaan reklamaatiotilanteet?

Eli selvitä, kuinka top-paikassasi toimitaan reklamaatiotilanteissa? Kuvaa prosessi, joka alkaa siitä, kun asiakas reklamoi tuotteestanne tai palvelustanne.

Onko teillä olemassa lomake raportointia varten vai tapahtuuko raportointi verkossa?

Mitkä ovat oleellisimmat tiedot, jotka asiakaspalvelijan tulee kirjata ylös?

KTT:n toptehtävä 8 Tuotevastuualue JATKO

Seuraavalla viikolla tehtävänäsi on perehtyä erityisesti seuraaviin osa-alueisiin tuotevastuu- tai tuoteryhmien hallinnan saralla

 • Miten tuotteita tuotevastuualueellasi tilataan? Perehdy erityisesti vastuualueesi tuotteiden tilausjärjestelmään.
 • Mitä tuotteiden vastaanotto tarkoittaa tuotevastuualueellasi? eroaako se jotenkin muusta tuotteiden vastaanotosta top-paikallasi?
 • Mitä erilaisia ongelmatilanteita voi ilmetä tuotteiden saavuttua ja miten niissä tulisi toimia?
 • Miten reklamoitte mahdollisista viallisista tuotteista tavarantoimittajalle?

KTT:n top tehtävä 8 / Tuotevastuualue, TUOTE

Tuotevastuualueen hoito / tuoteryhmästä vastaaminen

Kaupan palvelun ja myynnin näyttö lähenee ja nyt olisi aika valita yhdessä topohjaajan kanssa tuotevastuualue, jonka avulla perehdyt yrityksen tilaus-toimitusketjuun.

Tehtävää tehdään sekä koulussa että työssäoppien ja varsinaisen työn jokainen opiskelija tekee joko OneDriveen tai GoogleDriveen omasta sähköpostistaan riippuen. Blogiin aiheesta tehdään tiivistelmä kuvin.

 1. Tutustu top-paikkasi tuotevalikoimaan ja kerro, mitä eri tuoteryhmiä top-paikastanne löytyy.
 2. Valitse itsellesi yhdessä top-ohjaajasi kanssa pienehkö tuoteryhmä, jonka huolehtimiseen perehdyt kevään aikana. Perehdy tuotevastuu alueeseesi ja kerro tuotteesta.
 3. Seuraa ja kerro miten tuotevastuualueesi tuotteita mainostetaan ja markkinoidaan? Onko niillä runsaasti kilpailijoita tai korvaavia tuotteita? Mitä? Leikkaa mainoksia lehdistä talteen seurantaa varten.

Ikärajapassin suorittamista

Ennen jakson päättymistä opiskelijat harjoittelivat ja suorittivat ikärajapassin.

Läsnäolleet saivat tentin hyväksytysti suoritettua ja saavat lähiviikkoina myös todistukset onnistuneesta suorituksesta.

Tähän väliin kai voisi ”huutaa” pienet onnittelut kaikille läpäisijöille

ONNEA IKÄRAJAPASSIN suorittamisesta!!

Toinen jaksomme on päättymässä ja loppuvuodeksi oppilaat palaavat kouluun opiskelemaan ammattitaitoa täydentäviä aineita. Blogikirjoittaminen varmaankin vaimenee osalla, mutta linjoille palataan viimeistään vuoden vaihteen jälkeen.

Tsemppiä kaikille opintoihin ja näkyillään koulun käytävillä!

Heini

KTT:n toptehtävä 6/ laadunvalvonta

Top-paikkasi laadunvalvonta tai oiva-omavalvonta

 

Jokaisella yrityksellä on omat laatukriteerit ja tavoitteet laadukkaille tuotteille sekä palveluille.

 

Oiva -omavalvonta tuli pakolliseksi kaikille elintarvikealan liikkeillel 1.1.2014. Tämä tarkoittaa sitä, että esimerkiksi jokaisen ruokakaupan on saatettava kyseinen arviointi asiakkaiden nähtäville helposti. Tiedot ovat myös julkisia ja haettavissa osoitteesta https://www.oivahymy.fi/portal/fi/hae+yrityksia/

 

Tehtävänäsi on perehtyä  oman top-paikkasi omavalvontaan tai laatukriteereihin. Kerro, mihin asioihin laadunvalvonnassa kiinnitetään erityistä huomiota työpaikalla.

Mitkä ovat ns. laatuun vaikuttavia tekijöitä tai laatukriteereitä? eli mitkä asiat tekevät asiakkaan asioimiskokemuksesta esim. laadukkaan? Milloin toiminta on laadukasta sinun top-paikassasi?

 

Selvitä ja pohdi näitä tekijöitä. Kysymys löytyy suoraan arviointikriteereistä, joten selvittämällä asian nyt huolella, olet valmistautunut näyttöön. 🙂

KTT:n toptehtävä 5 / sijainti

Kaupan sijainti

Kerro, missä top-paikkasi sijaitsee.

Pohdi tunnilla käytyjen asioiden perusteella

•Sijainnin merkitys top-paikkasi liiketoiminnalle
•Millaisia vaatimuksia liiketoiminnalla on sijainnin suhteen?
•Onko sijainti paras mahdollinen? Millä perusteella on tai miksi ei? Mihin sijoittaisit top-paikkasi, jos voisit vapaasti valita? Perustele valintasi
•Muista pohtia, miten asiakkaat/kohderyhmä vaikuttavat sijaintiin
•Onko alueella kilpailijoita?

KTT:n top tehtävä 4

Tämä top-tehtävä tehdään poikkeuksellisesti wordiin ja on kaikille pakollinen, koska se liittyy näyttöön.

Näyttökriteereissä sanotaan

”opiskelija osaa selvittää oman ammattialansa yleisen yritystoiminnan rakenteen sekä kehityssuuntia sekä ammattialansa tyypillisiä yhteistyökumppaneita”

Perehdy omaan top-paikkaasi. Selvitä, millainen yritys top-paikkasi on (tukku, erikoisliike, päivittäistavaraliike; kerro, minkä alan tukku/erikoisliike).

–       Kuuluuko, yritys ketjuun?

–       jos kuuluu, niin miten se näkyy yrityksen toiminnassa (ostoissa, asiakkaille myymälässä, työntekijöille)

–       onko yritys yrittäjävetoinen

–       mistä kaikkialta tavaroita ostetaan

–       mitä muita yhteistyökumppaneita yrityksellä on? (esim. kirjanpito, siivous jne)

–       pohdi, haastattele, miten yrityksen toiminta on viime vuosina muuttunut tai mitä tulevaisuuden haasteita yrityksellä on? Tulevaisuuden haasteiden ei tarvitse olla negatiivisia haasteita, vaan se voi olla myös muutos, joka on tuonut lisäpotkua myyntiin

 

Kirjoita vastauksesi essee muotoon eli kertomukseksi. Kirjoita kokonaisin lausein ja muista välimerkit.  Älä siis kopioi tehtävän kysymyksiä vastaukseesi. Tee tehtävä huolella ja palauta se optimaan. Tehtävä on osa näytönarviointiasi.

KTT:n top-tehtävä 3 / 29.8.2014

1.Selvitä, mitä tukkua/tukkuja ja tavarantoimittajia top-paikkasi käyttää? Kerro näistä omassa blogissasi.
2.Kerro, mistä eri tuotteet tulevat.
Varmista top-ohjaajaltasi, että kyseisten tavarantoimittajien kertominen on ok. Kerro ainakin tavarantoimitusprosessista pääpiirteet eli hankitaan kaikki tuotteet samasta tukusta vai käytetäänkö eri tavarantoimittajia vai ostatteko kenties suoraan valmistajalta. Kuka olisi top-paikkasi suurin tavarantoimittaja?

Käymme tehtäviä läpi tunnilla.