Uraohjaus YTO-opinnoissa

Opiskelu- ja urasuunnitteluvalmiudet 1 osp

Kaikkiin ammatillisiin perustutkintoihin (ePerusteet) sisältyy yhteisiä tutkinnon osia (YTO-opintoja), joiden sisällöissä uraohjaus nousee erityisesti esille. Tällainen on mm. Yhteiskunta- ja työelämäosaamisen (9 osp) tutkinnon osassa opiskeltava Opiskelu- ja urasuunnitteluvalmiudet 1 osp.

Osaamistavoitteina on, että opiskelija

  • tunnistaa omia kiinnostuksen kohteitaan, mahdollisuuksiaan ja tuen tarpeitaan
  • osaa tehdä tutkintoaan ja uraansa koskevia valintoja
  • hankkii tutkinnon suorittamisen aikana tietoa erilaisista jatkokoulutusmahdollisuuksista ja koulutustarjonnasta
  • osaa valmistautua tutkinnon suorittamisen aikana työnhakuun ja oman osaamisensa esittelyyn

Osaamista tähän tutkinnon osaan opiskelija hankkii koko opintojen ajan ja opinto-ohjaaja merkitsee arvioinnin opintosuoritusrekisteriin. Ryhmänohjaaja huolehtii osaltaan siitä, että opiskelijan kanssa päivitetään urasuunnitelmaa. Urasuunnitelmaan voi kirjata myös erilaisiin työllistymistä edistäviin tapahtumiin, kuten Rekry-messuille, osallistumisen.

Tervetuloa oppimaan (kuvittaja Hanne Seppälä)
Tervetuloa oppimaan (kuvittaja Hanne Seppälä)

Osaajia työelämään -verkko-oppimisympäristö
Osaamisen tunnistaminen, Osaan.fi