Urasuunnitelman laatiminen

HOKS-ohjaaja tekee yhdessä opiskelijan kanssa urasuunnittelua koko opintojen ajan yhteistyössä opinto-ohjaajan, opettajien ja työpaikan edustajan kanssa. HOKS-ohjaaja kirjaa yhdessä opiskelijan kanssa urasuunnitelmaa HOKSiin kohtaan 13.

Opiskelijan urasuunnitelmaan kirjataan suunnitelma mahdollisesti jatko-opintoihin tai työelämään siirtymisestä ja lisäksi suunnitelma työuralla etenemiseksi. Opintojen keskeytyessä tai uudelleen ohjauksessa kirjataan suunnitelma opintojen jatkamiseksi.

Lähde: Gradia laatukäsikirja

Opiskelijan urasuunnittelun ohjaus

  • Opiskelijan henkilökohtaista ja tavoitteellista elämänsuunnittelua
  • Opiskelijan kannustamista ja tukemista opinpolun kaikissa vaiheissa
  • Opiskelijan persoonallisuuden kasvun tukemista, huomioidaan urasuunnittelussa
  • Yhteydessä opiskelijan kykyihin, kiinnostuksiin, mahdollisuuksiin ja tulevaisuuden odotuksiin
  • Kehittää ja ylläpitää opiskelijan urasuunnittelutaitoja

Lähde: JAMK/AOKK, Ammatillinen opettajan urasuunnittelun ohjaajana –valmennus 2017

Näkökulmia ohjaukseen, TESSU, JAMK/2018
Näkökulmia urasuunnitteluun