Urasuunnitteluvalmiudet

 • kyky hankkia, analysoida ja valita informaatiota
 • tehdä ja saattaa käytäntöön valintoja
 • muodostuu ammatillisesta, sosiaalisesta ja persoonallisesta osaamisesta

Opiskelijan itsetuntemus ja minäpystyvyys

Opiskelijan itsetuntemukseen ja minäpystyvyyteen liittyviä asioita kartoitetaan heti opintojen alusta alkaen, kun opiskelijat kirjaavat HOKSiin osaamisensa ja sen hetkisiä kiinnostuksensa kohteita. Nämä opiskelijan kirjoittamat asiat eivät kuitenkaan tulostu HOKSiin.

HOKS-lomakkeeseen on otsikoitu seuraavia itsetuntemukseen / minäpystyvyyteen
liittyviä asioita :

 • Kiinnostuksen kohteet – Mistä asioista olet kiinnostunut?
  Mitkä asiat saavat sinut innostumaan?
 • Oppimista tukevat vahvuuteni Jokainen on hyvä jossain – mitkä ovat sinun vahvuutesi? Missä sinä olet hyvä, mitkä asiat sujuvat sinulta parhaiten? Mitkä vahvuutesi tukevat opinnoissa edistymistäsi?
 • Oma oppimistyylini – Miten opit parhaiten (lukemalla, kuuntelemalla, tekemällä)?
 • Mitkä olivat sinulle mieluisia oppiaineita peruskoulussa tai muussa aiemmassa koulussasi? Mitkä oppiaineet olivat vaikeimpia?
 • Harrastukset, muu aktiivisuus – Tähän voit kirjoittaa muusta osaamisestasi.
  Huomioi sekä harrastukset että tukioppilastoiminta, oppilaskunnassa työskentely, järjestötyö, vapaaehtoistoiminta ja muut aktiviteetit.
Ihmisen osaamisen osa-alueet (kuvittaja Hanne Seppälä)
Osaamisen osa-alueet (kuvittaja Hanne Seppälä)

HOKSsiin kirjaamisen lisäksi itsetuntemuksen ja minäpystyvyyteen liittyviä asioita käsitellään myös lähiopetusjakson, työssäoppimisen sekä näyttöjen arvioinnin yhteydessä.

Itsetuntemuksen kartoittaminen auttaa opiskelijaa tunnistamaan ne asiat, joista hän pitää ja on kiinnostunut. Millaisia taitoja hänellä on ja mihin suuntaan hän haluaa ammattilaisena kehittyä sekä millaisia tuntemuksia se hänessä herättää.

Minäpystyvyyskokemukseen vaikuttavat opiskelijan aikaisemmat kokemukset, vertaisten esimerkki, hänen saamansa palaute sekä tilanteeseen vaikuttava tunnetila. Minäpystyvyyttä voidaan tukea vahvistamalla hänen osallistuvuuttaan, riittävyydentunnettaan sekä sosiaalista menestymistään.

Lähde: JAMK/AOKK, Ammatillinen opettaja urasuunnittelun ohjaajana –työpaja 2018

Testejä ja materiaalia ohjauksen tueksi

Persoonallisuustesti
Työnhaun oppikirja
Osaajia työelämään – verkko-oppimisympäristö

Enneagrammi (kuvittaja Hanne Seppälä)
Lähde: Enneagrammikuvan pohjana on käytetty Enneagram Institute of Finland / Marika Borg & Viivi Pentikäinen kehittämää mallia. https://www.namaste.fi/fi/enneagrammi (kuvittaja Hanne Seppälä)

Opiskelijan päätöksentekotaidot

Tulevaisuuden rakentaminen on kykyä tehdä opintoja ja työuraa koskevia valintoja ja päätöksiä. Päätöksentekoon liittyy myös vaihtoehtojen rajaamista ja poissulkemista sekä aikatauluttamista. Opiskelija päättää, mitä hän haluaa tehdä opintojen aikana ja sen jälkeen.

Päätöksentekotaitoja tarvitaan opintojen aikana erityisesti, kun valitaan osaamisalaa ja valinnaisia tutkinnon osia sekä silloin kun opinnot syystä taikka toisesta eivät etene ja mietitään mahdollista alan vaihtoa.

Päätöksentekotaitoja tarvitaan myös valittaessa työssäoppimispaikkoja opintojen aikana sekä tulevaa työpaikkaa opintojen päättymisen jälkeen.

Näistä asioista opiskelijan kanssa keskustelee usein ryhmänohjaajan lisäksi opinto-ohjaaja ja / tai kuraattori.

Kysymyksiä ohjauksen tueksi

 • Mitä haluaisit työelämässä tehdä?
 • Mitkä ovat työn ominaisuudet ja piirteet?
 • Millainen käsitys sinulla on toivomistasi työtehtävistä?
 • Mitkä ovat kiinnostuksen kohteesi?
 • Onko sinulla kokemusta tehtävistä? Selvitä työelämään kohdistuvat arvot ja toiveet
 • Mitä vaihtoehtoja sinulla on unelmien täyttämiseksi?
 • Valitse 2-3 toteuttamiskelpoista vaihtoehtoa tutkinnon suorittamiseksi eri tutkinnon osista
 • Vertaile ja laita eri vaihtoehdot mielestäsi paremmuusjärjestykseen
 • Arvioi, kuinka saavutat eri vaihtoehtojen tavoitteet
 • Arvioi eri vaihtoehtojen hyödyt ja haitat
Työtodistus (kuvittaja Hanne Seppälä)
Työtodistus (kuvittaja Hanne Seppälä)

Kolmiomalli (CIP-pyramidi)

Yksi tapa hahmottaa urasuunnittelua on kolmiomalli (CIP pyramidi). Kolmiomallissa urasuunnittelun elementtejä ovat itsetuntemus, omien vaihtoehtojen tuntemus, valintojen ja päätöksenteko sekä siirtymätaidot.

Pohjan muodostavat itsetuntemus ja omien vaihtoehtojen tuntemus. Itsetuntemus on laaja kenttä, joka käsittää kiinnostuksenkohteet, arvot, persoonallisuuden ja oman osaamisen, sen tunnistamisen ja sanoittamisen.

Vaihtoehtojen tuntemiseen taas liittyy tieto erilaisista toimintamahdollisuuksista, olivatpa ne sitten yksityisellä, julkisella tai järjestösektorilla tai omaa yrittäjätoimintaa. Siihen kuuluu urapolkujen ja –mahdollisuuksien tunteminen, työmarkkinatieto ja käsitys myös työelämän muutoksista. Parhaassa tapauksessa tieto omista vaihtoehdoista voi helpottaa omaa päätöksentekoa ja ohjata toimintaa opintojen aikana.

Tärkeää on myös huomata, että päätöksen tekemiseen voi kulua aikaa. Suurilta tuntuvat päätökset eivät useinkaan ratkea yhdessä yössä. Mutta jos toisinaan tietoisesti palaa kysymyksiin ja vaihtoehtoihin, ne kypsyvät mielessä silloinkin, kun niitä ei tietoisesti ajattele. Kannattaa siis antaa päätöksenteolle aikaa, jotta päätöksistä ja valinnoista ei tule hätiköityjä.

urasuunnittelun pyramidi malli
Helsingin yliopiston urataitomalli