Ohjaa opintojen alussa ja aikana

Opiskelijan kanssa käytäviä keskusteluja jäsentää sekä opettajalle että opiskelijalle se, että kysytään monipuolisesti erilaisia aiheeseen liittyviä kysymyksiä. Näin saadaan myös opiskelija pohtimaan monipuolisesti ja vastaamaan mahdollisimman laajasti.

Voitte keskustella ohjauskeskusteluissa mm. seuraavista asioista:

Alan opintoihin hakeutuminen

 • Missä asioissa haluaisit kehittyä koulutuksen aikana?
 • Millaiset asiat sinua kiinnostavat?
 • Mitkä asiat motivoivat sinua tälle alalle?
 • Millaista aiempaa osaamista sinulla on (koulutus/työkokemus/tiedot ja taidot)?
 • Millaisia onnistumisia olet kokenut opinnoissasi?
 • Mitkä ovat kolme vahvuuttasi opiskeluun ja ammattialaan liittyen?
 • Mihin suuntaan haluat ammattilaisena kehittyä?
Ammatit (kuvittaja Hanne Seppälä)
Ammatit (kuvittaja Hanne Seppälä)

Opiskeluvalmiudet

 • Millaisia haasteita ja ongelmia sinulla on ollut opinnoissasi?
 • Mitkä ovat kolme heikkouttasi opiskeluun ja ammattialaan liittyen?
 • Uskotko tarvitsevasi tukea opinnoissasi, jos tarvitset, niin millaista?
 • Millaista tukea olisit tarvinnut aiemmissa opinnoissasi?
 • Millainen tukiverkosto sinulla on?

Tavoitteiden asettaminen

 • Millainen käsitys sinulla on alan ammattitaitovaatimuksista?
 • Millaisia haaveita sinulla on työllistymisen suhteen?
 • Millaisia tavoitteita olet valmis asettamaan itsellesi?
 • Mitä olet valmis tekemään, että tavoitteesi toteutuu?
Haen töitä (kuvittaja Hanne Seppälä)
Haen töitä (kuvittaja Hanne Seppälä)

Tulevaisuuden työpaikka

 • Missä haluaisit työskennellä valmistumisen jälkeen?
 • Millaisessa työpaikassa haluaisit osaamista hankkia?
 • Millaisessa työpaikassa uskot osaamisesi tulevan parhaiten esille?
 • Kiinnostaisiko sinua yrittäjyys?
Työtodistus (kuvittaja Hanne Seppälä)
Työtodistus (kuvittaja Hanne Seppälä)