Prototyypit

Prototyyppi eli koekappale tarkoittaa alkuperäistä, ensimmäistä versiota. Sanaa käytetään yleensä teollisuuden tuotekehitystoiminnan yhteydessä, mutta proto-käsite voidaan liittää myös muihin kehitettäviin asioihin.

Jos prototyypillä tarkoitetaan esinettä, esimerkiksi ensimmäistä painokappaletta, jolla ei ole testattavia toiminnallisuuksia, niin silloin suomen kielen vastine on mallikappale. Teollisuuden tuotekehitystoiminnassa prototyyppi tarkoittaa ensimmäisiä testiversiota. Prototyyppejä voi olla useissa eri vaiheissa tuotekehityksen edetessä, jolloin puhumme prototyypin iteraatiokierrosta.

Biopakkausinnovaatioilla kasvua-hankkeen toimintaympäristö mahdollistaa protoaihioiden suunnittelun ja monivaiheisen testauksen uusien ja innovatiivisten ratkaisujen löytämiseksi. Hankkeessa tuotetulla prototyypillä tarkoitetaan sellaista useamman iteraatiokierron kokenutta tuotekehityksen aihiota, josta voidaan yksilöllisesti ja personoiden muokata edelleen toiminnallinen tuote tai palvelu. Hankkeen idea on siis luoda ja tuottaa protoaihioita, joista hankeen yhteistyöyritys voi muokata omanlaisensa tuotteen omana toimintanaan ja kaupallistaa sen. Innovatiiviset ratkaisut liittyvät pääsääntöisesti protojen toiminnallisuuteen ja materiaalivalintoihin. Hankkeessa luodut ja tuotetut protoaihiot ovat julkisia sen jälkeen, kun hankkeen yhteistyökumppanit ovat yhdessä päättäneet ne julkistaa.