Tietoa hankkeesta

Kestävää kehitystä

Biopakkausinnovaatioista kasvua -hankkeessa etsitään ja luodaan kestävän kehityksen mukaisia pakkausratkaisuja. Hankkeessa käytetään kestävän kehityksen periaatteiden mukaisia ympäristöystävällisiä, sellupohjaisia materiaaleja. Ekopohjaisilla valinnoilla pyritään energiatehokkaisiin ratkaisuihin ja vähähiilisyyteen.

Hankkeessa toteutetaan myös äly- ja funktionaaliseen painamiseen liittyvien ratkaisujen kokeilua. Hankkeen tavoitteena on, että innovointi- ja kehittämisympäristö tuottaa uusia ratkaisuja, joita jatkossa voidaan hyödyntää tuote- ja palveluinnovaatioissa.

Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy toimii hankkeen osatoteuttajan roolissa ja toteuttaa innovaatioympäristössä testiprojekteja sekä tekee tarkempia analyysejä toimittamistaan materiaaleista, niiden tulostettavuudesta, työstettävyydestä ja viimeisteltävyydestä.

Hankkeen tavoitteet

Hankkeen päätoteuttaja

Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Gradia

Hankkeen osatoteuttaja

Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy

Hankkeen yhteistyökumppanit