Innovaatioprosessi

Biopakkausinnovaatiolla kasvua – hankkeen innovaatioprosessi

Innovaatio voi olla uusi toimintatapa, parannus palveluun, uudenlainen tekeminen tai uusi parempi tuote. Biopakkausinnovaatiolla kasvua-hankkeessa innovaatiotoiminta synnyttää proton eli koekappaleen, jonka toimivuutta testataan käyttäjillä. Hankkeessa proto on useimmiten uusi tuote tai uusi tuotantotapa, mutta innovaatiota ei ole etukäteen rajattu. Innovaatio lähtee pääsääntöisesti yhteistyökumppanin tai käyttäjän tarpeesta. Hankkeessa innovaatioprosessi on hahmotettu kolmeksi vaiheeksi, jossa kehitystyö etenee aaltoilevasti: suunnittelu, käytettävyys ja toimivuus. Kehitystyöhön liittyy oleellisesti iterointikierrokset, jolloin on tavallista, että jo lähes valmis proto voi palautua takaisin suunnitteluvaiheeseen ja prosessi käynnistyy uudestaan, mutta aikaisempien kokemusten rikastamana.

Suunnitteluvaihe

Tarve – ratkaisujen etsiminen – lähestymistavan valinta

Suunnitteluvaihe lähtee tarpeesta ja yleensä jonkinlaisesta lähtöideasta. Usein tarpeen tai kehityskohteen oivaltaneella on ajatuksia haasteen ratkaisemiseksi. Hyvin tavanomaista ja myös toivottavaa on, että suunnitteluvaiheen aikana etsitään ja löydetään useampia ratkaisuja, joista valitaan työstettäväksi kaikkein lupaavin vaihtoehto. Innovaatioprosessissa idean kehittämisen keskiössä on ”käytettävyys”.

 

Esimerkki: leivonnaisten koristelumuotin kehittäminen

Kakkujen ja leivonnaisten visuaalinen ilme on hyvin tärkeä ominaisuus, kun kuluttaja valitsee itselleen mieluisaa herkkua. Luonnollisesti tämä tarkoittaa, että on kehitettävä uusia tapoja koristella leivonnaisia ja kakkuja. Esimerkkitapauksessa yrittäjällä oli ajatus, että leikataan erilaisia kuvioita kalvosta ja leikattuja kuvioita käytetään koristeiden valmistuksen muottina. Suunnitteluvaiheessa haettiin netistä sopivia kuvia ja käsiteltiin ne Illustrator ohjelmalla leikkurille sopivaksi.

Käytettävyysvaihe

Proton rakentaminen ja omat testit

Protomallin rakentaminen riippuu erittäin paljon tarpeesta ja siihen liittyvästä ratkaisusta. Kun kehityskohteena on toimintatavan muutos, haasteet ovat erilaiset kuin fyysisen tuotteen kehittämisessä – luonnollisesti. Kehitystyön näkökulmasta yhteistä on, että tässä vaiheessa hiotaan idea malliksi, jonka toimivuutta testataan mahdollisimman todenmukaisesti.

Esimerkki: leivonnaisten koristelumuotin kehittäminen

Koristekuvioiden leikkaamisen haasteeksi tuli kalvon elastisuus. Leikkurin terä ei viiltänyt kalvoa läpi, vaan kalvo ainoastaan venyi. Käytettävyysvaiheen haasteeksi tuli ratkaista leikkurin alustan joustavuuden synnyttämä haaste. Käytännössä tarvittiin kova alusta, joka puolestaan vaikeuttaa leikattavan materiaalin pysymistä paikallaan. Leikkurissa on imutoiminto, mutta kova alusta tietysti estää kalvon imeytymisen leikkurin alustaan. Ensimmäinen iteraatiokierrossa kalvo teipattiin alustaan. Ratkaisu toimi tyydyttävästi, vaikka kalvon keskikohta oli hiukan labiili. Vaihtoehtona pohdittiin muun muassa kalvon liimaamista alustaan, mutta toimivimmaksi ratkaisuksi päädyttiin peittämään kalvo ja alusta paperilla, joka leikkurin imussa kiristyy ja litistää kalvon kiinni alustaan.

Toimivuusvaihe

Käyttäjäkokemukset ja johtopäätökset

Toimivuutta arvioidaan protomallia rakennettaessa, mutta arvokkain palaute tulee käyttäjäkokemuksesta. Käyttäjäkokemuksesta kerätty palaute ohjaa kehitystyötä ja iteraatiokierros jatkuu, kunnes protomalli todetaan riittävän hyväksi, että siitä voidaan jalostaa uusi tuote, palvelu tai toimintamalli. ”Biopakkausinnovaatiolla kasvu”-hanke keskittyy kumppaneiden kanssa protojen kehittämiseen. Varsinainen tuotteistaminen, konseptointi tai kaupallistaminen eivät kuulu hankkeen piiriin.

Esimerkki: leivonnaisten koristelumuotin kehittäminen

Leivonnaisten koristelumuotti toimi käyttäjällä, mutta parannusehdotuksena oli muun muassa, että kalvoihin lisätään ”kahva”, jos muotin voi nostaa pois sotkematta varsinaista kuviota. Oheinen kuva on leikkurin näytöltä ja koristeisiin on lisätty pitkä uloke.

Uusia kehitysideoita on paljon. Visuaalisesti näyttävä idea oli tehdä symmetrinen kuvio, jota näkyy alla olevan kakun koristeena. Toimivuutta kehitetään jatkossa kokoamalla erilaisia ja eri kokoisia malleja kansioon, josta ne ovat kätevästi valittavissa uusien tuotteiden koristeluun.