Tehtävä 6

Taulukkolaskenta (Excel)

Kirjaudu Gradian tunnuksillasi Officeen ja mene OneDriven opintojaksokansioosi. Tee kaikki tehtävät selaimessa Excel-tiedostoon.

Ohjelmaikkunassa on valmiina tyhjä työkirja.

 • Sarakkeet ovat pystysuunnassa, ja ne on merkitty kirjaimilla.
 • Rivit ovat vaakasuunnassa, ja ne on merkitty numeroilla.

Klikkaa kuvaa, jolloin saat sen suuremmaksi. Voit myös suurentaa ”Ctrl +” -yhdistelmällä.

TVT6 kuva 1

Kirjoittamasi teksti tai luku sijoittuu aktiiviseen soluun. Kuvassa aktiivinen solu A1, jolla on tumma reunus.

Taulukkoharjoitus 1

A. Tietojen kirjaaminen taulukkoon

 1. Klikkaa A1-solua ja kirjoita MENOT.
 2. Klikkaa B3-solua ja kirjoita TAMMIKUU.
 3. Kirjoita A4-solusta alkaen kuvan tekstit.b
 4. Levennä saraketta siten, että teksti mahtuu yhteen soluun.
 5. Keskitä teksti sarakkeen keskelle.
 6. Kirjoita B4-solusta alkaen alaspäin luvut 800, 600, 400, 100, 50 ja 700.
 7. Lisää euron merkki edellisiin lukuihin valitsemalla Yleinen-kohdasta ”Valuutta”.

B. Aikasarjan lisääminen täyttökahvalla

 1. Klikkaa B3-solua (”TAMMIKUU”.) Vie hiiri solun oikeassa alanurkassa olevan täyttökahvan päälle, ja osoitin muuttuu mustaksi plussaksi. Paina hiiren vasenta painiketta ja vedä hiirtä oikealla.
 2. Koska solussa lukee kuukauden nimi, muodostaa ohjelma aikasarjan. Lisää kuukausia TOUKOKUUHUN saakka.

C. Tietojen kopiointi täyttökahvalla

 1. Kopioi tammikuun Lainan, Sähkön ja Veden euromäärät muihin kuukausiin. Klikkaa solua, jossa on tammikuun laina (800). Vie hiiri solun täyttökahvan päälle, paina hiiren vasenta painiketta ja vedä hiirtä oikealla.
 2. Lisää helmi, maalis-, huhti- ja toukokuulle sopivat luvut kohtiin Ruoka, Auto ja Muut.

D. Summa

 1. Klikkaa B10-solua.
 2. Klikkaa ALOITUS-välilehden Summa-painiketta Σ.
 3. B10-solussa lukee ”=SUMMA(B4:B9)”. Ohjelma laskee siis solujen B4, B5, …, B9 summan. Paina Enteriä, ja B10-solussa on nyt ohjelman laskema summa.
 4. Klikkaa vielä B10-solua. Kaavarivillä näkyy laskukaava.

TVT6 kuva 4E. Kaavan kopiointi täyttökahvalla

 1. Kopioi kaava muille kuukausille. Klikkaa B10-solua ja käytä täyttökahvaa F10-soluun saakka.

F. Taulukon ulkoasu

 1. Keskitä kaikki luvut ja lisää niihin euron merkit.
 2. Vaihda otsikon kirjasintyyppi, kirjasintyypin koko ja väri sekä solun taustaväri.
 3. Muotoile taulukkoa ainakin lihavoinneilla, solujen väreillä ja reunaviivoilla.

Taulukkoharjoitus 2

 1. Avaa samaan asiakirjaan uusi taulukko tiedoston alareunasta.TVT6 kuva 5
 2. Tee alla oleva taulukko tehtävääsi.c
 3. Laske Yhteensä-määrät solualueista G5:G10 ja B10:G10. Käytä Σ-summaa ja täyttökahvaa.
 4. Lihavoi A-sarake ja 4. rivi. Vaihda kirjasintyypin väri ja taustaväri.
 5. Keskitä kaikki luvut ja lisää niihin euron merkit.
 6. Keskitä B2-solun taulukon otsikko ”Urheiluseuran arpojen viikkomyynti” muotoilutyökalurivin Yhdistä ja keskitä -painikkeella.
 7. Lisää Helenan myyntitietojen alapuolelle uusi rivi. Klikkaa rivin numeroa hiiren kakkosnäppäimellä, valitse ”Lisää rivi” ja kirjoita ”Mika, 23, 36, 54, 26, 42″.
 8. Kirjoita A14-soluunMINIMI”, A15-soluunMAKSIMI” ja A16-soluunKESKIARVO”.
 9. Laske maanantaimyynnin tilastotiedot Summa-alasvetovalikon avulla.
  • Klikkaa B14-solua, valitse ”Min” ja valitse laskettavat luvut B5:B10. Paina Enteriä.TVT6 kuva 6
  • Klikkaa B14-solua ja katso kaavariviltä, miten ”Min” on laskettu. nimeton
  • Laske samalla idealla B15-soluunMaks” ja B16-soluunKeskiarvo”.
 10. Lisää solualueelle A14:B16 solun täyttöväri.
 11. Muotoile taulukon otsikon kirjasintyypin tyyliksi ja kooksiTimes New Roman 14”.
 12. Muotoile taulukkoa ainakin lihavoinneilla, solujen väreillä ja reunaviivoilla.

Nimeä tehtäväsi loogisesti. Siisti OneDrive-kansiosi.