Arviointi

Opintojakson  arviointi perustuu annettuihin tehtäviin, jotka tallennetaan omaan loogisesti nimettyyn OneDrive-kansioon, joka on jaettu opintojakson opettajalle. Arvioitavia asioita ovat kansion ja tehtävien luettavuus, selkeys ja sisältö. Vastaa siis aina tehtäviin monipuolisesti. Kerro omasta osaamisestasi ja kokemuksestasi aiheeseen liittyen.

Vastaa