Blogi

Sisältö

Tämä blogi sisältää YTO2-TVTP-opintojakson (Tieto- ja viestintätekniikka ja sen hyödyntäminen, pakollinen) materiaalit, linkit ja tehtävät.

Tehtävät

Tehtävät tallennetaan OneDrive-kansioon, joka on jaettu opintojakson opettajalle. Kansion tekeminen ja jakaminen ohjeistetaan tehtävässä 1. Tehtävissä on linkkejä, joista on apua tehtävien tekemisessä. Tietoa voi etsiä myös esimerkiksi Googlesta.

Vastaa